Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2014 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Budżet 2014 uchwalony

Na poniedziałkowej sesji Rady Miasta Jarosławia przyjęto budżet na 2014 rok. Dochody zaplanowano na kwotę 109 mln 714 tys. 617 zł, a wydatki na kwotę 108 mln 480 tys. 817 zł. W tegorocznym planie są m.in.: budowa podziemnego przejścia turystycznego, remonty dróg, czy też wykonanie nowego oświetlenia ulic, ale największą pozycje w budżecie zajmuje szkolnictwo.
Fot. Monika Polita

W sumie na edukację  przewidziano 40 milionów 24 tysiące 243 złote. Znaczące dziedziny budżetowych wydatków to także między innymi: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 8 mln 501 tys. 965 zł oraz transport i łączność - 5 mln 348 tys. zł. - To budżet przełomu i rozwoju, który rozpoczyna perspektywę finansową 2014-2020. Bardzo się cieszę, że mimo burzliwej dyskusji i rozterek Rada Miasta go przyjęła, za co serdecznie dziękuję. Myślę, że omawiane kwestie będą miały swój dalszy ciąg, a nierozwiązane problemy będą przedmiotem naszych kolejnych obrad - podsumował burmistrz Andrzej Wyczawski, który na początku sesji przedstawił prezentację dotyczącą zawartych w projekcie budżetu zadań. Ważną inwestycją w mieście w 2014 roku będzie między innymi adaptacja nieużytkowych zabytkowych piwnic pod kamienicami Rynek 4, 5 i 6 na podziemne przejście turystyczne. Przewidywany koszt tej inwestycji w 2014 roku wynosi 4 mln 61 tys. 965 zł w tym 3 mln 655 tys. 768 zł to środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, natomiast wkład własny to 406 tys. 197 zł. W 2014 roku nie zabraknie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Istotnym punktem w budżecie jest instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii wspomagających system grzewczy MOSiR w Jarosławiu przy pomocy kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz ciepła odzyskanego z agregatu chłodniczego. Całkowity koszt tej inwestycji to: 2 mln 187 tys. 820 zł 70 gr (dofinansowanie z RPO: 1 mln 403 tys. 970 zł 24 gr). Spore środki przeznaczono też na remonty dróg miejskich a także na dofinasowanie remontu dróg powiatowych.  Za przyjęciem budżetu na 2014 rok głosowało 16 radnych, przy jednym głosie przeciwnym i 3 wstrzymujących się.

BUDŻET 2014

DOCHODY budżetu gminy 109 mln 714 tys. 617 zł w tym: dochody bieżące 98 mln 969 tys. 943 zł, dochody majątkowe 10 mln 744 tys. 674 zł                            

WYDATKI budżetu gminy 108 mln 480 tys. 817 zł w tym: wydatki bieżące 97 mln 708 tys.737 zł, wydatki majątkowe 10 mln 772 tys. 80 zł                             

PRZYCHODY budżetu 3 mln 75 tys. zł

ROZCHODY budżetu 4 mln 308 tys. 800 zł

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(14.01.2014 | aktualizacja 14.01.2014 13:40)
Archiwum
Wrzesień 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30