Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2014 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Badanie ankietowe „Tajemniczy klient” zrealizowane na terenie miasta Jarosławia w dniu 24 czerwca 2014 r. w ramach programu „Odpowiedzialnej sprzedaży - Stop 18"

Badanie ankietowe pn. „Tajemniczy klient" dot. zjawiska sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych osobom młodocianym przeprowadzone zostało w Jarosławiu już po raz ósmy. Jest elementem Ogólnopolskiego Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży - STOP 18, który w naszym mieście został poszerzony o problematykę sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim.

Ankieterami byli pełnoletni uczniowie jarosławskich szkół ponadgimnazjalnych tj.  Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia, ankietujący wraz z towarzyszącymi im pracownikami UM - sprawdzali, w jaki sposób jarosławscy sprzedawcy respektują obowiązujące przepisy prawne dot. sprzedaży alkoholu i papierosów osobom niepełnoletnim

Uczniowie, których wygląd powinien wzbudzać wątpliwość sprzedawców, co do ich wieku,  w odwiedzanych sklepach podejmowali próby zakupu napojów alkoholowych i papierosów.

Wyniki badań dot. dostępności młodych ludzi do alkoholu

Ankietujący odwiedzili łącznie 48  punktów handlowych i gastronomicznych zajmujących się sprzedażą wyrobów alkoholowych. W 31 przypadkach (65%) sprzedający odmówili sprzedaży napojów alkoholowych młodym klientom, prosząc o okazanie dokumentu potwierdzającego ich pełnoletność, natomiast w 17 przypadkach (35%), młodzi ankieterzy nie mieli większego problemu z zakupem alkoholu.

Wyniki badań dot. dostępności młodych ludzi do papierosów

Ankieterzy dokonali próby zakupu papierosów w 40 punktach handlowych. W 31 z nich (75%) spotkali się z odmową sprzedaży, natomiast w 10 (25%)  handlowcy bez problemu  dokonaliby sprzedaży wyrobów tytoniowych. 

W zakresie możliwości zakupu przez  młodych ludzi  napojów alkoholowych, uzyskane w br. wyniki badania są nieco gorsze od tych  z roku ubiegłego gdzie w 69% placówek handlowych odmówiono sprzedaży alkoholu osobom, których wygląd powinien wzbudzić wątpliwości sprzedawców co do ich wieku (w br. w 65%).

Natomiast, pozytywna  tendencja wystąpiła w zakresie sprzedaży papierosów nieletnim.   W roku ubiegłym 53%  jarosławskich sprzedawców odmówiła sprzedaży papierosów osobom wyglądającym na nieletnie (w br. 75%). 

Niestety, w dalszym ciągu zbyt duża liczba jarosławskich handlowców nie respektuje obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, pomimo faktu że prawie 100% z nich jest świadomych prawa  do żądania dokumentów od klientów, których wygląd budzi wątpliwości co do ich pełnoletności. 

 

Wyniki Badania „Tajemniczy Klient" - 24.06.2014

 

 

 

2014 r.

Alkohol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 punktów

 

 

 

 

 

tak

nie

% tak

%nie

 

Czy sprzedawca sprzedałby napoje alkoholowe osobie wyglądające na niepełnoletnią?

17

31

35%

65%

 
 

Czy sprzedawca poprosił o dokument stwierdzający pełnoletność?

32

16

67%

33%

 

Czy sprzedawcy są świadomi prawa do kontrolowania dokumentów?

47

1

99%

<1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 r.

Papierosy

 

 

 

 

40 punktów

 

 

 

 

 

 

 

tak

nie

% tak

%nie

 

Czy sprzedawca sprzedałby papierosy osobie wyglądające na niepełnoletnią?

10

30

25%

75%

 

Czy sprzedawca poprosił o dokument stwierdzający pełnoletność?

32

8

69%

20%

 

Czy sprzedawcy są świadomi prawa do kontrolowania dokumentów?

39

1

99%

<1%

 

 

Katarzyna Gdyk
(24.06.2014 | aktualizacja 26.06.2014 11:07)
Archiwum
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31