Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2007 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA

W związku z sygnałami w sprawie nie odśnieżanych chodników na terenie miasta Jarosławia, Burmistrz Miasta przypomina, iż nie wywiązanie się z tego obowiązku przez właścicieli posesji będzie skutkowało nałożeniem mandatu przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych właściciele posesji przyległych do tzw. traktów pieszych tj. do chodników obowiązani są do utrzymywania w należytym porządku placów przy swoich nieruchomościach. W przypadku opadów śniegu wiąże się to z systematycznym odśnieżaniem chodników oraz zabezpieczaniem śliskich nawierzchni.

Przepisy prawne precyzyjnie określają obowiązki odśnieżania chodników przez właścicieli posesji położonych przy traktach pieszych. I tak ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w art. 5 ust. 1 pkt 4 (Dz.U.1996, poz. 622 z późn. zm.) brzmi: "właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie porządku i czystości przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych".

W przypadku uszczerbku na zdrowiu wskutek poślizgnięcia się i upadku pieszego na śliskiej/zaśnieżonej nawierzchni, poszkodowany ma prawo zwrócić się do właściciela posesji o stosowne odszkodowanie.

Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski
(31.01.2007 | aktualizacja 30.11.2007 09:27)
Archiwum
Czerwiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30