Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2016 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2016 roku

Dostępny jest harmonogram odbioru odpadów komunalnych i surowców wtórnych oraz odpadów wielkogabarytowych na 2016 rok. Pliki można pobrać z załącznika podobnie jak ulotki z praktycznymi informacjami i poradami. Od 1 stycznia 2016 r. stawki pozostały bez zmian. Opłat można dokonywać przelewem lub bezpośrednio w KASIE na parterze Urzędu, w pokoju nr 2. Nie ma również obowiązku składania nowych deklaracji, jeżeli nie ulegnie zmianie: właściciel nieruchomości, stan osobowy na nieruchomości, sposób zbierania odpadów (selektywne/nieselektywne).

Obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaja bez zmian.

Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:
12,00 zł m-c, za każdą osobę zamieszkałą na nieruchomości (selektywne zbieranie odpadów)
15,00 zł m-c, za każdą osobę zamieszkałą na nieruchomości (nieselektywne zbieranie odpadów)

Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stawka za jednorazowy odbiór z pojemnika:

w przypadku selektywnego gromadzenia odpadów:

w przypadku, gdy odpady nie będą gromadzone selektywnie:

1) 0,06 m3- 8,00 zł 

2) 0,11 m3- 16,00 zł 

3) 0,12 m3- 16,00 zł 

4) 0,24 m3- 31,00 zł 

5) 1,1 m3- 143,00 zł 

6) KP-7 (7 m3) - 790,00 zł 

1) 0,06 m3- 10,50 zł 

2) 0,11 m3- 21,00 zł 

3) 0,12 m3- 21,00 zł 

4) 0,24 m3- 43,00 zł 

5) 1,1 m3- 188,00 zł 

6) KP-7 (7 m3) - 1 100,00 zł

 

Gdzie można płacić:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być wnoszona przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Jarosław lub bezpośrednio w KASIE Urzędu Miasta.

Płatność przelewem:
Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Jarosław
33 8642 1155 2015 1506 4929 0002

W tytule należy podać: nazwisko i imię/nazwę firmy, adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne i okres, którego opłata dotyczy.

Płatność bezpośrednio w KASIE Urzędu Miasta:
Kancelaria Ogólna, parter, pokój nr 2
godziny: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek-piątek 7.30-14.30

Terminy płatności:
- do 10 lutego, obejmuje okres za styczeń i luty,
- do 10 kwietnia, obejmuje okres za marzec i kwiecień,
- do 10 czerwca, obejmuje okres za maj i czerwiec,
- do 10 sierpnia, obejmuje okres za lipiec i sierpień,
- do 10 października, obejmuje okres za wrzesień i październik,
- do 10 grudnia, obejmuje okres za listopad i grudzień,

Urząd Miasta Jarosławia nie będzie wystawiał faktur za usługi odbioru odpadów. Naliczona opłata, bez wezwania ze strony Urzędu, będzie musiała zostać wpłacona w określonych przedziałach czasowych.

WAŻNE! Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. Dodatkowo, w przypadku wystawienia upomnienia zobowiązany będzie obciążony kosztami w wysokości 11,60 zł.

 

Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(13.01.2016 | aktualizacja 14.01.2016 10:34)
Archiwum
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31