Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2016 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

XXXVI sesja Rady Miasta Jarosławia - 28.11.2016

28 listopada br. podczas XXXVI sesji Rady Miasta Jarosławia radni podjęli 28 uchwał. W efekcie obrad m.in. o 10 groszy za metr kwadratowy obniżony został podatek od powierzchni mieszkalnej w mieście, zatwierdzone zostały nowe, niższe taryfy opłat za wodę, ruszy też modernizacja stadionu szkolnego przy ul. Piekarskiej i modernizacja parkingu przed Dworcem PKP.
Jednomyślnie Rada przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jarosławia, uznając ją za bezzasadną. Przyjęty został również Program współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Podczas sesji wprowadzono wiele zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2016 rok. Jednomyślnie Rada podjęła decyzję o przeznaczeniu 120 000 złotych na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku w ramach zadania pn. „Modernizacja stadionu szkolnego przy ul. Piekarskiej”. 25 000 złotych przeznaczono na aktualizację dokumentacji projektowej związanej z pozyskaniem środków na oświetlenie zewnętrzne budynku MOK, zamontowanie barierki przy schodach prowadzących na scenę i przy wejściu głównym (wewnątrz budynku) oraz na odnowienie tablic ogłoszeniowych przed budynkiem MOK oraz u zbiegu ulic Spytka i Lubelskiej. Rada wyraziła zgodę na przekazanie 55 000 złotych na bieżącą działalność Centrum Kultury i Promocji. Jednomyślne poparcie radnych zyskała uchwała o zwolnieniu z opłaty od posiadania psów nabytych ze schroniska dla bezdomnych zwierząt. Głównym celem uchwały jest promocja adopcji zwierząt przebywających w schroniskach. Radni wskazali lokalizację przystanków autobusowych – w ciągu ulicy Sąsiedzkiej oraz ulicy Dojazdowej. Zatwierdzone zostały nowe niższe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Od nowego roku wprowadzona zostanie zapowiadana już wcześniej obniżka ceny wody w mieście. O kwotę 140 000 złotych zostały zwiększone wydatki inwestycyjne na modernizację parkingu przed dworcem PKP w Jarosławiu. Rada przeznaczyła 200 000 złotych na zakup autobusu miejskiego z przeznaczeniem dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Jarosławiu. Radni wyrazili wolę przystąpienia do Programu Mieszkanie Plus, a także jednomyślnie zadeklarowali sprzeciw wobec likwidacji miejskich szkół. 50 000 złotych przeznaczono na modernizację kotłowni w schronisku dla bezdomnych mężczyzn. Obniżone zostały stawki podatku od nieruchomości – o 0,10 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej i wynoszą - 0,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Jednomyślnie podjęto uchwałę o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia trenerowi Bogdanowi Zającowi. Radni przyjęli sprawozdanie z działalności burmistrza za okres od 14 października do 18 listopada br. oraz informację na temat realizacji inwestycji miejskich.
Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(02.12.2016 | aktualizacja 04.12.2016 19:52)
Archiwum
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30