Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2007 » Wrzesień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Międzynarodowe obrady w jarosławskim Ratuszu

Przez trzy dni (18-20 września 2007 r.) w Jarosławiu debatowali samorządowcy z Polski, Słowacji i Ukrainy podczas konferencji "Sieć Miast Euroregionu Karpaty - budowa instytucji". Uroczystego otwarcia dokonał burmistrz Andrzej Wyczawski - koordynator wcześniejszego projektu "Miasta Euroregionu Karpackiego - Razem na rzecz rozwoju turystyki".

Na konferencję przybyli przedstawiciele Jaworowa na Ukrainie z burmistrzem Witalijem Domaszowcem, Michaloviec (Słowacja) z zastępcą burmistrza Benjaminem Bancejem, Humennego (Słowacja) z sekretarzem Antonem Klamarem, Sniny (Słowacja) z sekretarzem Janą Rosicovą, a także Przemyśla z prezydentem Robertem Chomą i Sanoka, który reprezentował naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta Leszek Tomaszkiewicz.

Założenia organizacyjne Sieci Miast przedstawiła Agnieszka Michna - kierownik projektu. Projekt jest realizowany od stycznia 2007 r. w oparciu o współpracę z Użgorodem na Ukrainie dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina. "Mamy już pewne doświadczenia sprzed 3 lat, gdy otwieraliśmy Biuro Współpracy Transgranicznej. Teraz pojawia się nowe wyzwanie, ale jego realizacja może przynieść o wiele większe owoce" - twierdzi burmistrz Andrzej Wyczawski.

"Produktem finalnym wszystkich działań w ramach tego projektu, a także po jego zakończeniu ma być funkcjonująca struktura organizacyjna oddziałująca na rozwój współpracy miast a przede wszystkim generująca innowacyjne wielostronne projekty współpracy" - przekonywała Agnieszka Michna. Projekt zakłada 12 tzw. akcji tematycznych, do których zaliczono m.in.: kulturę, edukację, turystykę, ochronę zdrowia, naukę, ekologię. Są też inne dziedziny np. administracja publiczna, społeczeństwo informacyjne, zarządzanie czy rozwój obszarów wiejskich. Joanna Jeż - dyrektor Polskiego Biura Euroregionu Karpackiego podkreśliła, że projekt był najwyżej oceniony przez ekspertów. W swoim wystąpieniu zaprezentowała doświadczenia Euroregionu Karpaty. Łącznie zrealizowano 127 projektów przedakcesyjnych na kwotę 2.636.360 euro. Był wśród nich m.in. jarosławski projekt "Jarosław - Michalovce. Most przyjaźni ponad Karpatami".

Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Dawid Lasek porównywał poprzednie projekty transgraniczne do tych planowanych na lata 2007-2013. Poza różnicami polegającymi na wprowadzeniu zaliczek i stopnia finansowania wymienił funkcjonowanie wspólnego sekretariatu technicznego i wprowadzenie zasady partnerstwa wiodącego. Podkreślił, że nowe projekty otrzymały wyższą rangę. Mówił też w jaki sposób należy się przygotowywać, aby jakość projektów gwarantowała dofinansowanie.

Przez dwa kolejne dni w sali wystawowej Zespołu Szkół Plastycznych czynna była wystawa promująca miasta uczestniczące w projekcie. We środę, 19 września przedstawiciele wszystkich obecnych samorządów dokonali uroczystego otwarcia Biura Sieci Miast Partnerskich, które mieści się w budynku Rynek 6.

Punktem kulminacyjnym konferencji było podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Sieci Miast Euroregionu Karpackiego przez samorządy Jarosławia i Użgorodu - jako inicjatorów, a także Jaworowa, Humennego, Michaloviec, Sniny, Przemyśla i Sanoka. W liście intencyjnym określono, że "Sieć Miast Euroregionu Karpackiego jest stowarzyszeniem utworzonym dla ożywienia wzajemnych stosunków samorządów miejskich, położonych na terenie Euroregionu Karpackiego we wszystkich dziedzinach gospodarczych, kulturalnych oraz społecznych, w nawiązaniu do historycznej tradycji dobrego sąsiedztwa". Określono też główne kierunki współpracy w zakresie zarządzania, gospodarki, handlu, nauki i innowacji, a także w zakresie administracji publicznej, rozwoju regionalnego, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ochrony zdrowia i polityki społecznej.

Zofia Krzanowska
(20.09.2007 | aktualizacja 30.11.2007 14:56)
Od lewej Agnieszka Michna, Joanna Jeż, Andrzej Wyczawski i Bartosz Kłoda
Od lewej Agnieszka Michna, Joanna Jeż, Andrzej Wyczawski i Bartosz Kłoda
Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji
Wystawa Sieci Miast EK
Wystawa Sieci Miast EK
Stoisko Jarosławia promuje Andrzej Wyczawski, Dawid Lasek i Jan Gilowski
Stoisko Jarosławia promuje Andrzej Wyczawski, Dawid Lasek i Jan Gilowski
Przecięcie wstęgi oznacza oficjalne otwarcie Biura Sieci Miast
Przecięcie wstęgi oznacza oficjalne otwarcie Biura Sieci Miast
Burmistrz Andzrej Wyczawski udziela wywiadu dla telewizji. Fot. Zofia Krzanowska
Burmistrz Andzrej Wyczawski udziela wywiadu dla telewizji. Fot. Zofia Krzanowska
Archiwum
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31