Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2018 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Zapisy do klas I i przedszkoli czas start!

W środę 14 marca rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli (dotyczy także grup żłobkowych w MP 1 oraz MP 10!), oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do I klas szkół podstawowych. Poza utrzymaniem przejrzystych zasad naboru, ta forma rekrutacji pozwoli Państwu na bieżące śledzenie poszczególnych etapów prowadzonego postępowania od jego rozpoczęcia aż do całkowitego zakończenia. Od kilku lat nabór dla nowo przyjmowanych dzieci odbywa się tylko drogą elektroniczną. Od piątku 9 marca na stronie naboru będzie możliwość zapoznania się z ofertą szkół i przedszkoli.

Od 14 marca br. rozpoczyna się rejestracja dzieci przystępujących do naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych. Wszystkich rodziców zapraszamy na stronę naborową, na której opublikowana zostanie (od 9 marca) oferta edukacyjna wszystkich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych. Rekrutacją elektroniczną na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli miejskich objęte zostały dzieci pięcioletnie i młodsze, natomiast rekrutacją do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci pięcio i sześcioletnie, które nie rozpoczną nauki w klasie pierwszej. Wyjątkiem są oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nr 7, i 9 gdzie przyjmowane będą również dzieci młodsze.

Elektroniczny system umożliwia sprawne przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, optymalne wykorzystanie miejsc, przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z zastosowaniem jednolitych zasad i kryteriów.

Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia zapisów, a datą ich zakończenia, jednak:

- data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
- data i godzina wydrukowania wniosku,
- data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
- data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie będą miały żadnego wpływu na przyjęcie dziecka.

STRONA NABORU DLA DZIECI ZGŁASZANYCH DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

STRONA NABORU DLA DZIECI REKRUTOWANYCH DO PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI do szkół podstawowych i przedszkoli

9.03.2018  Publikacja oferty edukacyjnej przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych

14.03.2018 r. od godz. 8.00 do 28.03.2018 r. do godz. 12.00 rejestracja kandydatów przystępujących do naboru (należy po zgłoszeniu wydrukować wniosek lub zgłoszenie)

14.03.2018 r. od godz. 8.00 do 28.03.2018 r. godz. 15.00 wydrukowany wniosek lub zgłoszenie złożyć w szkole I-wyboru z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji

30.03.2018 od godz. 15.00 publikacja wyników rekrutacji - lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

03.04.2018 od godz. 8.00 do 10.04.2018 do godz. 15.00 - należy złożyć w szkole/przedszkolu, do której się dziecko zakwalifikowało potwierdzenie woli przyjęcia - pisemne oświadczenie 

12.04.2018 od godz. 15.00 publikacja ostatecznych wyników  - lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do szkół podstawowych i przedszkoli 

16.04.2018 od 8.00 - 24.04.2018 do godz. 12.00 rejestracja kandydatów przystępujących do naboru uzupełniającego (należy po zgłoszeniu wydrukować wniosek lub zgłoszenie)

16.04.2018 godz. 8.00 do 24.04.2018 godz. 15.00 wydrukowane zgłoszenie lub wniosek złożyć w szkole/przedszkolu I wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwage w rekrutacji

09.05.2018 od godz. 10.00 publikacja ostatecznych wyników - lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

09.05.2018 godz. 10.00 do 16.05.2018 do godz. 15.00 - należy złożyć w szkole/przedszkolu, do której się dziecko zakwalifikowało potwierdzenie woli przyjęcia - pisemne oświadczenie 

18.05.2018 r. godz. 15.00 - ostateczne wyniki rekrutacji elektronicznej w przedszkolu/szkole podstawowej

Dodatkowo w dniach 5-12.03.2018 rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 będą mogli potwierdzić wolę kontynuacji edukacji w tym przedszkolu/oddziale w kolejnym roku szkolnym.

W załączniku znajdą Państwo wykaz wszystkich ulic miasta Jarosławia wraz z przyporządkowanymi obwodami szkół podstawowych.

 

Wydział Oświaty
(07.03.2018 | aktualizacja 30.03.2018 12:42)
Archiwum
Maj 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31