Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Rekrutacja elektroniczna do miejskich szkół i przedszkoli

Wzorem lat ubiegłych, również w roku 2017 nabór do miejskich przedszkoli (w tym grup żłobkwoych Miejskim Przedszkolu Nr 1 oraz Miejskim Przedszkolu), oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych przeprowadzony zostanie wyłącznie drogą elektroniczną. Poza utrzymaniem przejrzystych zasad naboru, ta forma rekrutacji pozwoli Państwu na bieżące śledzenie poszczególnych etapów prowadzonego postępowania od jego rozpoczęcia aż do całkowitego zakończenia, ponadto dostarczy szczegółowej informacji edukacyjnej o placówkach w jednym miejscu (platforma naborowa).

14 kwietnia br. rozpoczęła się rejestracja kandydatów przystępujących do naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych. Wszystkich rodziców zapraszamy na stronę naborową, na której opublikowana została oferta edukacyjna wszystkich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych. Rekrutacją elektroniczną na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli miejskich objęte zostały dzieci 5-letnie i młodsze, natomiast rekrutacją do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci 6-letnie, które nie rozpoczną nauki w klasie pierwszej. Wyjątkiem są oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nr 6, 7, i 9 gdzie przyjmowane będą również dzieci młodsze.
Dzieci urodzone w roku 2011 r. mogą kontynuować edukację przedszkolną lub zgodnie z decyzją rodziców rozpocząć naukę w klasie pierwszej. 

Warunkiem przyjęcia dziecka 6-letniego do klasy pierwszej szkoły podstawowej od 1 września 2017 r. jest korzystanie przez niego z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 albo posiadanie opinii o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


Zgłoszenia dziecka do rekrutacji zgodnie z poniższym harmonogramem dokonać można za pośrednictwem platformy naborowej na stronie internetowej:

 

Nabór Przedszkola

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI
(Rekrutacja do przedszkoli oraz grup żłobkowych /w MP 1 i MP 10/ oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych)

 

Nabór Szkoły Podstawowe

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

(Rekrutacja do klasy pierwszej w szkole podstawowej)

 

Elektroniczny system umożliwia sprawne przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, optymalne wykorzystanie miejsc, przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z zastosowaniem jednolitych zasad i kryteriów.

Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia zapisów, a datą ich zakończenia, jednak:

- data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
- data i godzina wydrukowania wniosku,
- data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
- data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie będą miały żadnego wpływu na przyjęcie dziecka.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

12.04.2017  Publikacja oferty edukacyjnej przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych

14-28.04.2017 Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru

10.05.2017 godz. 10.00 Publikacja wyników rekrutacji - lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

10-17.05.2017 Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I 

19.05.2017 godz. 10.00 Publikacja ostatecznych wyników  - lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

22-31.05.2017 Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru uzupełniającego

14.06.2017 godz. 10.00 Publikacja wyników rekrutacji uzupełniającej - lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

14-21.06.2017 Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

23.06.2017 godz. 10.00 Publikacja ostatecznych wyników  - lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Dodatkowo w dniach 7-13.04.2017  rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 będą mogli potwierdzić wolę kontynuacji edukacji w tym przedszkolu/oddziale w kolejnym roku szkolnym.

W załączniku znajdą Państwo wykaz wszystkich ulic miasta Jarosławia wraz z przyporządkowanymi obwodami szkół podstawowych.

 

Wydział Oświaty
(17.04.2017 | aktualizacja 28.04.2017 15:20)
Archiwum