Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2007 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Jarosławscy krótkofalowcy zmienili siedzibę.

Dnia 17.10.2007 r. w Jarosławiu miało miejsce oficjalne przekazanie i otwarcie przez Andrzeja Wyczawskiego Burmistrza Miasta Jarosławia lokalu w kamienicy Rynek 6, w którym mieści się siedziba organizacji pozarządowej: Międzyzakładowego Klubu Polskiego Związku Krótkofalowców przy Burmistrzu Miasta Jarosławia SP 8 PEF.

W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski, Prezes Klubu Zbigniew Guzowski - SP 8 AUP oraz Zarząd Klubu w osobach: Tadeusz Lewko - SP 8 IE - Sekretarz, Krzysztof Guzowski - SP 8 RHH - Skarbnik oraz Krzysztof Jaśkiewicz - SP 8 FCL i Mariusz Błądek - SP 5 MDB/8 - członkowie. Należy dodać, że Klub działa w Jarosławiu od 1970 roku i zrzesza ponad 40 członków. Wielokrotnie zasłużył się w promowaniu miasta Jarosławia na falach eteru na skalę ogólnopolską i międzynarodową.

Dzięki przychylności Burmistrza Miasta Jarosławia Klub został przeniesiony na IV piętro - tuż pod dachem kamienicy Rynek 6. Poprzednio siedziba Klubu znajdowała się przy ul. Rynek 7 na I piętrze. Aktualna lokalizacja stwarza krótkofalowcom dogodniejsze warunki w nawiązywaniu łączności - im wyżej i im bliżej anten tym lepszy odbiór. Warto dodać, że w siedzibie lokalu znajdzie swoje miejsce również Zarząd Oddziału Terenowego PZK w Jarosławiu jako jednostka Zarządu Głównego PZK w Warszawie.

Krótkofalarstwo jest zaszczytną służbą dla społeczeństwa, miasta oraz kraju, a w wielu przypadkach dla społeczności międzynarodowej. Służba radiokomunikacyjna wykonywana może być wyłącznie przez osoby upoważnione, interesujące się techniką radiową i wyspecjalizowane w dziedzinie łączności radiowej, dysponujących urządzeniami nadawczo-odbiorczymi.

Z udziałem Polskiego Związku Krótkofalowców i innych służb łączności prowadzone są ćwiczenia obrony cywilnej, co wskazuje na fakt szybkiego przekazywania informacji do ustalonych punktów oraz gotowość do pracy w przypadkach zagrożenia kryzysowego ludności. Inna forma działania, to praca wychowawcza z młodzieżą prowadzona we współpracy z władzami oświatowymi oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego.

Anita SP 8 TCQ

Anita Banaś
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
(19.10.2007 | aktualizacja 30.11.2007 15:23)
Burmistrz Miasta Jarosławia wraz z Prezesem i Zarządem Międzyzakładowego Klubu Polskiego Związku Krótkofalowców przy Burmistrzu Miasta Jarosławia SP 8 PEF.
Burmistrz Miasta Jarosławia wraz z Prezesem i Zarządem Międzyzakładowego Klubu Polskiego Związku Krótkofalowców przy Burmistrzu Miasta Jarosławia SP 8 PEF.
Zarząd Oddziału i Klubu SP 8 PEF.
Zarząd Oddziału i Klubu SP 8 PEF.
Prezes Zbigniew Guzowski SP 8 AUP.
Prezes Zbigniew Guzowski SP 8 AUP.
Andrzej Wyczawski Burmistrz Miasta Jarosławia wraz ze Zbigniewem Guzowskim SP 8 AUP - Prezesem Klubu - SP 8 PEF dokonują otwarcia.
Andrzej Wyczawski Burmistrz Miasta Jarosławia wraz ze Zbigniewem Guzowskim SP 8 AUP - Prezesem Klubu - SP 8 PEF dokonują otwarcia.
Burmistrz Miasta Jarosławia przy radiostacji klubowej SP 8 PEF.
Burmistrz Miasta Jarosławia przy radiostacji klubowej SP 8 PEF.
pzk
pzk
Archiwum
Październik 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31