Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

27 kwietnia - XLVI sesja Rady Miasta Jarosławia

27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta Jarosławia.
fot. Barbara Brzezińska
fot. Barbara Brzezińska

 

TRANSMISJA

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miasta Jarosławia odbytej w dniu 27 marca 2017 r.

IV. Omówienie stanu dróg w mieście.

V. Ocena zasobów pomocy społecznej.

VI. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Jarosławia na lata 2015 - 2016.

VII. Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2017 rok,

2)      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2017 rok,

3)      w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,

4)      zmieniająca uchwałę w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie,

5)      w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

6)      w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

7)      w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

8)      w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

9)      w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

10)  w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016 - 2032,

11)  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia,

12)  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2017 rok,

13)  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2017 rok,

14)  w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

15)  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

16)  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

17)  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

18)  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

19)  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

20)  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

21)  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

22)  w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Jarosław do Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

23)  w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2017

24)  w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Jarosław do Programu Rozwoju Infrastruktury Ponadlokalnej Ministerstwa Sportu i Turystyki,

25)  w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2017.

VIII. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

IX. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

X. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

XI. Wolne wnioski i informacje.

XII. Zakończenie obrad.

 

 

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(24.04.2017 | aktualizacja 28.04.2017 09:06)
Archiwum
Czerwiec 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30