Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18

Jak co roku, w ramach programu „Bezpieczny Jarosław” została przeprowadzona akcja pn. „Tajemniczy klient". Przedsięwzięcie wpisuje się w Ogólnopolski Program Odpowiedzialnej Sprzedaży - STOP 18, poszerzony w Jarosławiu o problematykę sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim. Dzisiaj, 13 czerwca ankieterami byli pełnoletni uczniowie Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
Fot. Paweł Wolontkowski
Podczas realizacji akcji, ankietujący wraz z towarzyszącymi im pracownikami Urzędu Miasta sprawdzali, w jaki sposób jarosławscy sprzedawcy respektują obowiązujące przepisy prawne dot. sprzedaży alkoholu i papierosów osobom niepełnoletnim. Uczniowie, których wygląd powinien wzbudzać wątpliwość sprzedawców co do wieku,  w odwiedzanych sklepach podejmowali próby zakupu napojów alkoholowych i papierosów.

 

 

 

 

Wyniki badań dot. dostępności młodych ludzi do alkoholu

Ankietujący odwiedzili łącznie 39 punktów zajmujących się sprzedażą wyrobów alkoholowych. W 32 przypadkach (82%) sprzedający odmówili sprzedaży napojów alkoholowych młodym klientom, prosząc o okazanie dokumentu potwierdzającego ich pełnoletność, natomiast w 7 przypadkach (28%), młodzi ankieterzy mogli bez przeszkód dokonać zakupu alkoholu.

Wyniki badań dot. dostępności młodych ludzi do papierosów

Ankieterzy dokonali również próby zakupu papierosów w 39 punktach handlowych.
W 34  z nich (87%) spotkali się z odmową sprzedaży, natomiast w 5 (23%) handlowcy bez problemu  dokonaliby sprzedaży wyrobów tytoniowych. 

Wyniki przeprowadzonej ankiety świadczą o tym, że w dalszym ciągu zbyt duża liczba jarosławskich handlowców nie respektuje obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, chociaż w porównaniu z rokiem ubiegłym można zauważyć pewną poprawę. Duże znaczenie ma również wzrost  świadomości sprzedawców, którzy nie tylko mają prawo do kontrolowania dokumentów ale również z tego prawa korzystają.

Wyniki ankiety sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 r.

2017

39  punktów

tak

nie

Czy sprzedawca sprzedałby napoje alkoholowe osobie wyglądającej na niepełnoletnią

7 punktów 

28%

32 punkty

82%

Czy sprzedawca poprosił o dokument stwierdzający pełnoletniość

82 %

28 %

Czy sprzedawcy są świadomi prawa kontrolowania dokumentów

89 %

11 %

 

Wyniki ankiety sprzedaży wyrobów tytoniowych w 2017 r.

2017

39 punktów

tak

nie

Czy sprzedawca sprzedałby napoje alkoholowe osobie wyglądającej na niepełnoletnią

5 punktów

23%

34 punkty

87%

Czy sprzedawca poprosił o dokument stwierdzający pełnoletniość

87 %

23 %

Czy sprzedawcy są świadomi prawa kontrolowania dokumentów

94 %

6 %

 

Katarzyna Gdyk
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych
(13.06.2017 | aktualizacja 13.06.2017 15:11)
Archiwum
Czerwiec 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30