Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Wrzesień

Aktualności / wydarzenia

Nowa rzeczywistość szkolna - w nowym roku szkolnym 2017/2018

4 września br. dziewięć jarosławskich szkół podstawowych uroczyście rozpoczęło nowy rok szkolny 2017/2018. W tym roku uczniowie cieszyli się wakacjami o jeden weekend dłużej, a rozpoczęli rok szkolny w nowej rzeczywistości szkolnej, po zmianach związanych z reformą edukacji.

W związku z wejściem w życie rządowej ustawy dotyczącej reformy edukacji Uchwałą nr 475/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., w Jarosławiu od 1 września 2017 r. sieć szkół podstawowych i gimnazjalnych została dostosowana do nowego ustroju szkolnego.

Od 1 września 2017 roku w Jarosławiu funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych. Dotychczasowe Publiczne Gimnazja nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 zostały przekształcone lub włączone do szkół podstawowych:

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. św. Królowej Jadwigi przekształcone zostało w Szkołę Podstawową nr 1 im. św. Królowej Jadwigi,

Publiczne Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego przekształcone zostało w Szkołę Podstawową nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego,

Publiczne Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego włączone zostało do Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. Piotra Skargi,

Publiczne Gimnazjum nr 4 włączone zostało do Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza,

Publiczne Gimnazjum nr 5 włączone zostało do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Baśki Puzon.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Kraszewskiego 39 zgodnie z Uchwałą nr 250/XXIV/2016 z dnia 28.04.2016 r. w sprawie rozwiązania ZSO im. Ks. Czartoryskich i likwidacji III LO w Jarosławiu z dniem 31 sierpnia 2017 roku został rozwiązany, III Liceum Ogólnokształcące zlikwidowane, a Publiczne Gimnazjum nr 4 włączone z dniem 1 września 2017 roku do Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II, w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon oraz Publiczne Gimnazjum nr 5 z dniem 1 września 2017 roku przekształcił się w Szkołę Podstawową nr 5 im. Baśki Puzon.

Utworzono również nowe obwody szkolne, zgodnie z którymi od 1 września 2017 r. uczniowie będą przyjmowani do klas pierwszych szkół podstawowych.

Poszczególne obwody, jak i harmonogramy organizacyjne szkół podstawowych, są wyszczególnione w Uchwale nr 475/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r.

W części szkół, podczas wakacji, trwały remonty związane z dostosowaniem placówek do wprowadzanych zmian, tak, aby 4 września, w dniu uroczystej inauguracji, szkoły były gotowe na powracających z wakacji uczniów, a także dostosowane do nowej rzeczywistości szkolnej. W nowym roku szkolnym oddanych do użytku zostało osiemnaście specjalistycznych pracowni komputerowych oraz przyrodniczych, których łączny koszt wyniósł 1 mln 300 tys. złotych. W szkołach, w których do tej pory nie obowiązywał dziennik elektroniczny, zostanie od roku 2017/2018 wprowadzony.

W tym dniu, oprócz dyrekcji, nauczycieli, rodziców, uczniom towarzyszyli Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch, który uczestniczył w inauguracji w Szkole Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego oraz Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza, zastępca burmistrza Dariusz Tracz w Szkole Podstawowej nr 6 im. Piotra Skargi oraz Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego, sekretarz miasta Ewa Pieniążek w Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego oraz Szkole Podstawowej nr 5 im. Baśki Puzon, a także Renata Chlebowska, dyrektor Wydziału Oświaty, w Szkole Podstawowej nr 7 im. Stanisława Staszica oraz Szkole Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki. W Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi list burmistrza Waldemara Palucha skierowany do dyrektora, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów oraz rodziców odczytała Magdalena Lehnart, główny specjalista Wydziału Oświaty UM.
Łącznie we wszystkich szkołach podstawowych w Jarosławiu naukę od września rozpoczęło 3611 uczniów.
W sześciu z tych szkół, Szkole Podstawowej nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 10 oraz nr 11, w dniu dzisiejszym uroczyście otwarte zostały pracownie komputerowe zrealizowane przez Gminę Miejską Jarosław w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i przebudowę infrastruktury dydaktycznej", którego głównym celem był wzrost kompetencji kluczowych uczniów poprzez poprawę warunków edukacji ogólnokształcącej. Oprócz pracowni komputerowych przedstawione zostały również pracownie przyrodnicze, z których będą korzystały dzieci i młodzież.
Dodatkowo w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza uroczyście otwarta została pracownia - niespodzianka. Pracownia powstała z inicjatywy trzech nauczycielek SP nr 11 - Anety Stec, Aleksandry Matwij oraz Katarzyny Petry, które w ramach projektu realizowanego pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Integracji "Razem Łatwiej" działającego przy Szkole Podstawowej nr 11 napisały projekt pn. "Kulinarny świat przestrzenią sukcesu dziecka z niepełnosprawnością". Projekt - pracownia kuchenna - został zrealizowany w ramach Funduszy Inicjatyw Obywatelskich i na co dzień będzie służyła dzieciom uczęszczającym do SP nr 11. Jest to przestrzeń dla uczniów niepełnosprawnych i ich zdrowych rówieśników w postaci pomieszczenia gospodarstwa domowego z przeznaczeniem na kulinarne zmagania. Mnóstwo sprzętów drobnego gospodarstwa AGD, meble, lodówka już czekają na inicjatywy podejmowane przez uczniów.
Od jutra (05.09) uczniowie rozpoczną regularną naukę. W związku z tym wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkół, składamy najserdeczniejsze życzenia - wytrwałości i cierpliwości w codziennym funkcjonowaniu społeczności szkolnej.
Uczniom życzymy dobrego,  pełnego przygód i niespodzianek roku szkolnego, a przede wszystkim sukcesów naukowych, zgłębiania tajników wiedzy oraz podnoszenia swoich umiejętności w różnych dziedzinach życia szkolnego.

 

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(04.09.2017 | aktualizacja 06.09.2017 10:09)
Szkoła Podstawowa nr 10 | Fot.  Barbara Brzezińska
Szkoła Podstawowa nr 10
Fot. Barbara Brzezińska
Szkoła Podstawowa nr 2 | Fot.  Renata Pęcak
Szkoła Podstawowa nr 2
Fot. Renata Pęcak
Szkoła Podstawowa nr 5 | Fot.  Renata Pęcak
Szkoła Podstawowa nr 5
Fot. Renata Pęcak
Szkoła Podstawowa nr 11 | Fot.  Barbara Brzezińska
Szkoła Podstawowa nr 11
Fot. Barbara Brzezińska
Szkoła Podstawowa nr 4 | Fot.  Paweł Wolontkowski
Szkoła Podstawowa nr 4
Fot. Paweł Wolontkowski
Szkoła Podstawowa nr 6 | Fot.  Paweł Wolontkowski
Szkoła Podstawowa nr 6
Fot. Paweł Wolontkowski
Szkoła Podstawowa nr 7 | Fot.  Miron Możdżeń
Szkoła Podstawowa nr 7
Fot. Miron Możdżeń
Szkoła Podstawowa nr 9 | Fot.  Miron Możdżeń
Szkoła Podstawowa nr 9
Fot. Miron Możdżeń
Szkoła Podstawowa nr 1 | Fot.  Tobiasz Nogaj
Szkoła Podstawowa nr 1
Fot. Tobiasz Nogaj