Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

23 października - LVI sesja Rady Miasta Jarosławia

W najbliższy poniedziałek, 23 października 2017 r., o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia (II piętro, pokój 26), rozpoczną się obrady LVI sesji Rady Miasta Jarosławia.

Proponowany porządek obrad:
I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Przyjęcie ślubowania nowo wybranych radnych.
III Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
IV Przyjęcie protokołów:

  • z LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 14 września 2017 r.
  • z LIV sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 września 2017 r.
  • z LV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 9 października 2017 r.

V Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie miasta Jarosławia,
2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
5) w sprawie nadania nazw rondom w Jarosławiu,
6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
7) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
8) w sprawie zaciągnięcia zobowiazań wykraczajacych poza rok budżetowy 2017,
9) w sprawie przyjęcia programu "Jarosławska Karta Seniora".
10) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Jarosławia,
11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
13) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

14) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

15) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

VI Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Jarosław w roku szkolnym 2016/2017.

VII Sprawozdanie z dzialalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VIII Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz oświadczeniach majatkowych radnych za 2016 rok.

IX Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

X Wolne wnioski i informacje.

XI Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia na stronie www.bip.jaroslaw.um.gov.pl.


Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(20.10.2017 | aktualizacja 21.10.2017 11:54)
Fot. Barbara Brzezińska
Archiwum
Grudzień 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31