Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Urna otwarta - trwa liczenie głosów!

Za kilka dni poznamy wyniki IV edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2018 rok. Urna została już otwarta, zespoły liczą głosy. W tym roku po raz pierwszy zrealizowanych zostanie znacznie więcej zadań niż w latach wcześniejszych, zatem warto było zaangażować się w przygotowanie projektów oraz w głosowanie.
16 października br. zakończyło się głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2018 rok. Mieszkańcy miasta wykazali się pomysłowością nie tylko przy zgłaszaniu projektów, ale również przy zachęcaniu do głosowania. Zauważalna była mobilizacja wnioskodawców, którzy starali się pozyskać jak największe poparcie dla swoich inicjatyw. Przełożyło się to również na liczbę kart, które wpłynęły do urzędu. Urnę otworzyli wczoraj burmistrz miasta Waldemar Paluch, przewodniczący komisji Lesław Strohbach oraz zastępca przewodniczącego Magdalena Zarębska-Lorenowicz. Niebawem dowiemy się ile łącznie wpłynęło kart, ile było głosów, a co najważniejsze, które zadania w każdej z trzech kategorii zostaną wpisane do realizacji w przyszłorocznym budżecie miasta.
 
Komisja sporządzi listy, oddzielnie dla każdej kategorii zadań, na których projekty będą uporządkowane według liczby uzyskanych głosów. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projekty, o kolejności decyduje losowanie przeprowadzone przez komisję. 
 
Do realizacji zostaną wybrane te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów w danej kategorii zadań i których łączne koszty szacunkowe po weryfikacji nie przekraczają kwoty środków przeznaczonej do rozdysponowania dla danej kategorii.
 
Co bardzo ważne, środki niewykorzystane po wybraniu do realizacji projektów w kategorii A powiększają pulę środków do rozdysponowania w kategorii B, natomiast niewykorzystane środki w kategorii B powiększają pulę środków do rozdysponowania w kategorii C.

Wyniki głosowania oraz protokół z wykonanych prac komisja przedstawi Burmistrzowi Miasta i dopiero po akceptacji zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu.

Wyniki znajdą się również w ZAKŁADCE dotyczącej budżetu obywatelskiego.

Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(18.10.2017 | aktualizacja 19.10.2017 11:54)
Fot. M. Młynarska
Archiwum
Październik 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31