Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Listopad
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Zapraszamy do Dziennego Domu SENIOR +

Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch zaprasza mieszkańców do składania wniosków w naborze uczestników do Dziennego Domu SENIOR+

Celem Dziennego Domu „Senior+" jest wsparcie seniorów (osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo) poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć będzie się odbywała w Dziennym Domu „Senior+", zlokalizowanym w budynku przy ulicy Dolnoleżajskiej 16 w Jarosławiu. Seniorom zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Planowany termin otwarcia Dziennego Domu „Senior+" to 29 grudnia 2017 r. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, minimum 8 godzin dziennie.

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+" będzie obejmował w szczególności:

 • usługi socjalne,
 • usługi edukacyjne oraz kulturalno - oświatowe,
 • aktywność ruchową i kinezyterapię (zajęcia prowadzone przez fizykoterapeutę) oraz zajęcia sportowo - rekreacyjne,
 • terapię zajęciową, w tym udział w przygotowywaniu posiłków, praniu, prasowaniu, pielęgnacji roślin i terenu wokół Dziennego Domu, zajęcia plastyczne,
 • usługi aktywizujące społecznie. 

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu „Senior+" będą osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • są nieaktywne zawodowo,
 • ukończyły 60 rok życia
 • mieszkańcami Gminy Miejskiej Jarosław.

Zakłada się objęcie wsparciem 20 osób. Do Domu Dziennego „Senior+" przyjmowane będą osoby na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu i wydanej decyzji administracyjnej.

Pierwszeństwo w procesie rekrutacji uczestników do Domu Dziennego „Senior+" w Jarosławiu mają:

 • osoby samotne w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby korzystające ze wsparcia z pomocy społecznej w szczególności z usług opiekuńczych,
 • osoby o niskim dochodzie.

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz Dziennego Domu „Senior+" na stronie MOPS  oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. J. Słowackiego 34, pok. nr 1, tel. 16 624 89 22) 

Renata Pęcak
Kancelaria Burmistrza Miasta
(21.11.2017 | aktualizacja 22.12.2017 23:58)
Archiwum
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31