Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

8 grudnia - nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia

W najbliższy piątek (8 grudnia) w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia o godz. 13.00 rozpocznie się LIX posiedzenie nadzwyczajnej sesji.
Fot. Barbara Brzezińska
Proponowany porządek obrad:
I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Jarosław do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.1, Rozwój edukacji przedszkolnej,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017,
3) w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2017-2020".
IV Zakończenie obrad.
Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia na stronie www.bip.jaroslaw.um.gov.pl.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(06.12.2017 | aktualizacja 06.12.2017 07:59)
Archiwum
Październik 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31