Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Nowe przedszkole z ponad 1 mln dofinansowaniem

W dawnym budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Kraszewskiego 1, oprócz już tworzonego żłobka również dofinansowanego ze środków zewnętrznych, powstanie nowe miejskie przedszkole oferujące 80 miejsc w 5 oddziałach przedszkolnych. Jego otwarcie planowane jest we wrześniu przyszłego roku.

Wniosek o dofinansowanie projektu o wartości całkowitej 1 194 337,90 zł pn.  „Równy start dla najmłodszych" został złożony w ramach konkursu o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. W ramach dofinansowanego na kwotę 1 074 904,09 zł projektu powstanie 80 miejsc wychowania przedszkolnego w 5 oddziałach przedszkolnych (16 miejsc w każdym) w tym: 1 oddział 3-latków, 1 odział 4- latków,  1 oddział 5- latków, 1 oddzial 6-latków i 1 oddział-mieszany.

Projekt obejmuje również prace adaptacyjno-dostosowawcze sal edukacyjnych, łazienek dla dzieci oraz korytarzy, jak również wyposażenie pomieszczeń przedszkola (zakup mebli, pomocy edukacyjnych, sprzętu komputerowego do sal edukacyjnych, wyposażenia szatni, gabinetu dyrektora, pokój nauczycielski, kuchni).

W ramach projektu w przedszkolu utworzone zostaną dodatkowo sale: Doświadczania Świata oraz Ruch i dotyk. Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, które ma zostać wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym jej celem jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji przez osoby z wieloraką niepełnosprawnością.

Sala Ruch i Dotyk do terapii integracji sensorycznej wyposażona będzie w specjalną Kabinę - stabilną i sztywną konstrukcję wyposażoną w ruchome belki pozwalającą na montaż urządzeń do terapii realizowanej poprzez ćwiczenia stymulujące układ westybularny- równowagę, koordynację wzrokowo ruchową, orientację w przestrzeni i ogólną sprawność fizyczną. Dodatkowo w sali znajdą się przyrządy służące do ćwiczenia równowagi, usprawniania motoryki oraz rozwijania zmysłu dotyku.

Dofinansowanie obejmuje również koszty zatrudnienia 8 nauczycieli i dwóch pomocy nauczyciela przez 1 rok szkolny.

Harmomogram prac w projekcie:

Roboty budowlane i zakup wyposażenia - lipiec, sierpień 2018

Funkcjonowanie - wrzesień 2018 - sierpień 2019

Dofinansowanie 90%

Obecnie w budynku ul. Kraszewskiego 1 powstaje również żłobek dofinansowany ze środków zewnętrznych (Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH plus - edycja 2017).

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(11.12.2017 | aktualizacja 11.12.2017 14:12)
Archiwum
Październik 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31