Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” – przesłanie ks. Jerzego Popiełuszki w 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

W niedzielę, 13 grudnia 1981 roku, gen. W. Jaruzelski (szef Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego) wprowadził stan wojenny na terenie Polski Ludowej. Decyzję uzasadnił złą sytuacją w kraju („Ojczyzna znalazła się nad przepaścią”) oraz wrogą działalnością czynników wywrotowych („szeroko rozlewa się po kraju fala zuchwałych przestępstw, napadów i włamań, rosną milionowe fortuny rekinów podziemia gospodarczego”). Ograniczone zostały niektóre z praw obywatelskich, w tym swobody obywatelskie, prawo do stowarzyszeń, wolności słowa czy swobody przemieszczania się. Wyłączono telefony, wprowadzono godzinę milicyjną. Rozpoczął się trudny czas dla Polski.

Wczoraj, w 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, na terenie Jarosławskiego Opactwa, mszą św. rozpoczęły się regionalne obchody Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Mszy św. w kościele pw. św. Mikołaja i Stanisława bpa przewodniczył metropolita przemyski abp Adam Szal. Nie zabrakło również pocztów sztandarowych, przedstawicieli władzy, służb mundurowych, organizacji i stowarzyszeń, instytucji, mieszkańców oraz młodzieży szkolnej, do której wielokrotnie się odwoływano, zarówno podczas mszy św., jak i modlitwy przy pomniku. Podkreślano niezwykłą radość, z tak licznej obecności dzieci i młodzieży, ich wrażliwość i pamięć o znaczących dla Polski wydarzeniach, czynny w nich udział i troskę o Ojczyznę, o pielęgnowanie jej historii.

Dalsza część uroczystości zgromadziła wszystkich uczestników wieczoru pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności, w 23. rocznicę odsłonięcia i poświęcenia pomnika.

Historia powstania pomnika kapelana „Solidarności" w Polsce na terenie Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke sięga przełomu 1992 i 1993 roku. Wówczas dzięki staraniom Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" Ziemia Jarosławska powołana została Rada Budowy Pomnika ks. Jerzego Popiełuszki, której przewodniczącym został Waldemar Mikołowicz. Dobrowolne ofiary społeczeństwa, komisji zakładowych NSZZ „Solidarność" jarosławskich zakładów pracy, pozwoliły na zgromadzenie funduszy na powstanie pomnika. Autorem i wykonawcą monumentalnego symbolu pamięci (wys. 3m) został lubelski rzeźbiarz Krzysztof Pudełko. 29 października 1994 r., w 10 lat po uprowadzeniu i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika przez metropolitę przemyskiego ks. abpa Józefa Michalika oraz ks. abpa seniora Ignacego Tokarczuka. W pomnik wmurowano akt erekcyjny i ziemię pobraną z miejscowości Górka Toruńska, Włocławek, Warszawa, z którymi kapelan był związany. Odsłonięcia pomnika dokonali Marianna i Władysław Popiełuszkowie, rodzice ks. Jerzego, przy udziale członków Rady Budowy Pomnika, Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" Ziemia Jarosławska, duchowieństwa i licznie zgromadzonych wiernych.

W dniu wczorajszym (13 grudnia), jarosławianie oraz zaproszeni goście, upamiętniając ofiary, represjonowane i więzione za działalność opozycyjną, złożyli pod pomnikiem kapelana wiązanki kwiatów, modląc się o kanonizację.

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego to niewątpliwie jedno ze smutnych dni pamięci dla Polski. Ale to dzień, który wywołuje refleksję i zadumę, a przede wszystkim wspomnienia tamtych czasów i przestrogę, aby nigdy więcej nie miały miejsca takie wydarzenia. Jest niezwykłą lekcją patriotyzmu, zwłaszcza dla młodego pokolenia, znającego tę część historii jedynie z książek, lekcji historii, czy opowieści rodziców.

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" - przesłanie ks. Jerzego Popiełuszki, na którym opierał w tamtych trudnych i niezwykle represyjnych czasach swoje kazania, nauczania, dawał nadzieję ludziom, a które wplatał we msze św. za Ojczyznę, w dniu wczorajszym wybrzmiewało wielokrotnie. Jego uniwersalizm i niezwykła mądrość były po raz kolejny wspaniałą lekcją historii.

W obchodach Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego wziął udział Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch, który wspólnie z pozostałymi uczestnikami obchodów, złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem kapelana. Władze wojewódzkie reprezentował Marcin Zaborniak, dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Lucjan Kuźniar, członek zarządu województwa podkarpackiego, a powiat - starosta Tadeusz Chrzan wraz z radnymi. W imieniu Rady Miasta Jarosławia wiązankę kwiatów pod pomnikiem złożył wiceprzewodniczący, Tadeusz Słowik. W obchodach uczestniczyli również pozostali reprezentanci rady miasta, służby mundurowe, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, dyrektorzy jarosławskich instytucji, przedstawiciele biur parlamentarzystów, dzieci i młodzież jarosławskich szkół wraz z nauczycielami, a także mieszkańcy. 

Po wspólnej modlitwie o kanonizację ks. Jerzego Popiełuszki, odbyło się spotkanie w przykościelnej kawiarence.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział w Jarosławiu, Burmistrz Miasta Jarosławia, Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność" Ziemia Przemyska oraz Jarosławskie Opactwo.

 

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(14.12.2017 | aktualizacja 15.12.2017 09:02)
Fot. Barbara Brzezińska
Archiwum
Październik 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31