Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2018 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Budżet na 2018 uchwalony

15 radnych obecnych na sesji budżetowej w dniu 25 stycznia br. głosowało za przyjęciem uchwały budżetowej w kształcie uwzględniającym poprawki poszczególnych radnych, zgłoszone w czasie trwania obrad. 4 członków Rady Miasta Jarosławia wstrzymało się od głosu. Budżet miasta został uchwalony z dochodami na poziomie ponad 155 mln zł, wydatkach na kwotę ponad 170 mln zł i deficycie ok. 15 mln zł. To budżet z rekordowymi inwestycjami zaplanowanymi na prawie 35 mln zł.

Podczas sesji, poza uchwałą budżetową, obradowano także nad 13. innymi projektami uchwał. Radni wyrazili m.in. zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Jarosławia, w tym na przebudowę ul. Pawłosiowskiej, ul. Paderewskiego, ul. Bandurskiego, przebudowę parkingu i chodników w ciągu ul. Kasprowicza i ul. Prof. Adama Grucy oraz ul. T. Kościuszki (od os. Pułaskiego) i ul. Reformackiej, przebudowę nawierzchni w ciągu ulic: Dolnoleżajskiej, Brodowicze, Stawki oraz Żwirowej, budowę chodnika ul. Batalionów Chłopskich.

Przyjęto również uchwałę w sprawie aplikowania Gminy Miejskiej Jarosław o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu parasolowego pn. „Ekologiczne Miasto Jarosław". Nadano statuty szkołom: SP Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego, SP Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi. Przyjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

Nad projektami w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości raz jeszcze pochyli się Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta.

Treść uchwały budżetowej TUTAJ

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(30.01.2018 | aktualizacja 01.02.2018 15:22)
Archiwum
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31