Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2018 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Drogi w mieście - kto nimi zarządza?

Drogi w Jarosławiu mają różnych zarządców. Warto pamiętać, że nie wszystkie podlegają Gminie Miejskiej Jarosław, a Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch zarządza i odpowiada „jedynie" za stan nieco ponad połowy dróg położonych w granicach miasta. Pozostała część należy odpowiednio do powiatowego, wojewódzkiego bądź krajowego zarządu dróg. Jak sprawdzić kategorię drogi na terenie Jarosławia? Zachęcamy do odwiedzania zakładki na naszej stronie z wykazem ulic - ulice.jaroslaw.pl/ulice.html

PODZIAŁ DRÓG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRANICACH MIASTA JAROSŁAWIA KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:

ok. 52 % czyli 68,8 km dróg należy do Gminy Miejskiej Jarosław (zarządza nimi Burmistrz Miasta Jarosławia)

ok. 38 % czyli 50,3 km dróg należy do Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (zarządza nimi Starosta Jarosławski)

6% czyli 9,1 km dróg to drogi krajowe (podlegają Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad)

4 % czyli 4,6 km dróg to drogi wojewódzkie (podlegają Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich)

W sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni, do kogo zwrócić się ws. danej ulicy, warto skorzystać z wykazu dostępnego na naszej stronie (w zakładce Dla Mieszkańców) - Wykaz ulic miasta Jarosławia 

Zgodnie z przyjętą zasadą udzielania dotacji celowych na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego, Miasto współfinansuje remonty dróg powiatowychpołożonych w Jarosławiu na zasadzie podziału kosztów pół na pół. Oznacza to, że połowę kosztów remontu powiatowych dróg pokrywana jest z budżetu miasta. Zasada ta stosowana jest przez burmistrza głównie dlatego, iż mieszkańcy zabiegają o bezpieczne, funkcjonalne, a co za tym idzie wyremontowane drogi i chodniki - niezależnie od tego, kto odpowiada za ich stan. Apele o remonty i interwencje związane z kondycją dróg miejskich trafiają w głównej mierze właśnie do włodarza miasta.

 

Środki, jakie miasto dołożyło do remontu dróg powiatowych na terenie Jarosławia w ciągu kilku ostatnich lat:

Rok 2015
Gmina Miejska Jarosław - 34 999,85 zł
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu - 34 999,85 zł
Rok 2016
Gmina Miejska Jarosław  - 882 588,23 zł
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu - 511 020,19 zł
Rok 2017
Gmina Miejska Jarosław - 793 132,61 zł
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu - 593 020,06 zł

Rozliczenie kosztów remontów mostu, dróg i chodników powiatowych na terenie Jarosławia za 2016 i 2017 rok:
Ogółem: 3 096 125,09 zł
Miasto:  1 675 720,84 zł
Powiat: 1 104 040,25 zł
Różnica na korzyść Miasta: 571 680,59 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że zasada finansowania kosztu remontów dróg powiatowych położonych w granicach miasta w układzie 50% na 50% nie zawsze działa. W latach 2016-2017 Powiat Jarosławski dołożył do remontów dróg p owiatowych w mieście o 571 680,59 zł mniej w stosunku do przekazanej przez Miasto dotacji celowej. Ponadto nie wszystkie z zaplanowanych przez Miasto do dofinansowania w 2018 roku dróg znalazły się w budżecie powiatowym. Część z nich nie została uwzględniona, bądź zakres planowanego remontu został ograniczony.

 

Gmina Miejska Jarosław  
Plan na 2018 r. - 1 345 202,88 zł
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu  
Plan na 2018 r. - 1 120 000,00 zł


 • Przebudowa ul. Paderewskiego - 140 000 zł
 • Przebudowa chodników i parkingu
  ul. Kasprowicza i ul. Prof. A. Grucy - 100 000 zł
 • Przebudowa chodników i parkingu ul. Kościuszki
  (od os. Pułaskiego) i ul. Reformacka - 100 000 zł
 • Przebudowa ul. Bandurskiego - 100 000 zł
 • Budowa chodnika ul. Batalionów Chłopskich - 150 000 zł
 • Przebudowa nawierzchni w ciągu ulic Dolnoleżajska,
  Brodowicze, Stawki - 150 000 zł
 • Przebudowa nawierzchni ul. Żwirowej
  i ul. Łazy Kostkowskie (na odcinku między ul. Żwirową,
  do granic miasta) - 200 000 zł
 • Przebudowa chodnika ul. Pasieka - 50 000 zł
 • Budowa chodnika ul. Zwierzyniecka
  (od ul. Rybackiej do ul. Długosza) - 50 000 zł
 • Przebudowa ul. Zielińskiego - 50 000 zł
 • Przebudowa chodnika ul. Królowej Jadwigi (od ul. Poniatowskiego
  do ul. Sikorskiego) - 30 000 zł

 • Przebudowa ul. Bandurskiego -150 000 zł
 • Przebudowa ul. Zielińskiego - 25 000 zł
 • Przebudowa ul. Dolnoleżajskiej, Brodowicze,
  Stawki - 100 000 zł
 • Przebudowa ul. Żwirowej, Łazy Kostkowskie - 255 000 zł
 • Przebudowa ul. Pogodnej (kanalizacja) - 130 000 zł
 • Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Pasieka - 50 000 zł
 • Przebudowa chodnika ul. Zwierzyniecka - 75 000 zł
 • Przebudowa chodnika ul. Długosza - 25 000 zł
 • Przebudowa chodnika ul. Dobrzańskiego - 25 000 zł
 • Przebudowa chodnika ul. Wilsona - 35 000 zł

 

Kancelaria Burmistrza Miasta
(23.04.2018 | aktualizacja 23.04.2018 13:29)
Archiwum
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31