Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2018 » Sierpień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Można jeszcze złożyć wniosek na wymianę pieców

Do końca wakacji mają Państwo dodatkową możliwość złożenia wniosku w ramach projektu pod nazwą „EKOLOGICZNE MIASTO JAROSŁAW” - montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania”. Projekt ma charakter parasolowy, co oznacza, że Beneficjent – Gmina Miejska Jarosław przygotowuje, zleca i koordynuje montaż instalacji możliwych do wykonania w ramach projektu.
Aby wziąć udział w projekcie i uzyskać dofinansowanie nalezy złożyć wniosek, na który składają się:
  • Deklaracja udziału w projekcie.
  • Podpisana jednostronnie umowa użyczenia miejsca na wykonanie instalacji (2 egzemplarze).
  • Potwierdzenie dokonania wpłaty na wykonanie weryfikacji technicznej.
  • Oryginał dokumentu potwierdzającego prawo własności lub do dysponowania budynkiem (do wglądu: wyciąg z Ksiąg Wieczystych lub wypis z Ewidencji Gruntów).
  • Dokument potwierdzający spełnienie kryterium społeczno-ekonomicznego (do wglądu - jeżeli dotyczy).

Przypominamy:

Realizacja projektu planowana jest na lata 2019 - 2020, pod warunkiem uzyskania przez Gminę Miejską Jarosław dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Projekt ma charakter parasolowy, co oznacza, że Beneficjent - Gmina Miejska Jarosław przygotowuje, zleca i koordynuje montaż instalacji możliwych do wykonania w ramach projektu. Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do projektu jest  wymiana dotychczasowego źródła ciepła na paliwa stałe - a więc demontaż starego oraz instalacja nowego kotła (dostępnego w projekcie).

Projektem nie mogą więc zostać objęte:

- nowobudowane budynki,

- budynki, w których aktualnym źródłem ciepła jest kocioł gazowy.

Inne warunki uczestnictwa w projekcie zostały zawarte w Regulaminie naboru wniosków. Każda osoba składająca wniosek jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem!

 

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ MATERIAŁY DO POBRANIA

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(16.08.2018 | aktualizacja 17.08.2018 16:01)
Archiwum
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31