Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2018 » Sierpień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Rekordowa liczba projektów do budżetu obywatelskiego

Tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego miasta jest rekordowa nie tylko ze względu na milionową kwotę przeznaczoną na zadania, ale również liczbę propozycji zgłoszonych przez mieszkańców. Wpłynęło 81 projektów – inwestycji, wydarzeń sportowych, działań społecznych i edukacyjnych. Lista wszystkich znajduje się w zakładce poświęconej BO. Do 4 września trwa weryfikacja formularzy, a od 8 września ruszy głosowanie. Dziękujemy mieszkańcom oraz organizacjom za tak liczne zaangażowanie!

Trwa weryfikacja projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2019 rok. Piąta edycja jest rekordowa! Po raz pierwszy wpłynęło 81 propozycji w trzech kategoriach kwotowych od inwestycji, remontów, przez budowy, zagospodarowanie zieleni, organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych, czy działań dla seniorów.

 

SPRAWDŹ wykaz zgłoszonych projektów!

 

- Dziękuję wszystkim, którzy mimo wakacji tak aktywnie i licznie włączyli się w przygotowanie projektów do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Wszystkie propozycje są obecnie weryfikowane przez merytoryczne komórki, a we wrześniu zostanie przedstawiona lista zatwierdzonych projektów do głosowania. Mam nadzieję, że równie licznie jarosławianie zaangażują się w wybór zadań do realizacji. Do podziału jest rekordowa kwota miliona złotych. Zachęcam do dalszego zaangażowania oraz współdecydowania o miejskim budżecie - mówi burmistrz, Waldemar Paluch.

Do 7 września w ZAKŁADCE poświęconej BO 2019 zostanie opublikowana lista projektów dopuszczonych do głosowania oraz projektów odrzuconych. Tam również znajduje się wzór karty do głosowania.

Głosowanie odbywa się w dniach 8-28 września. Bardzo ważną zmianą w tym roku jest to, że wnioskodawcami i głosującymi mogą być wszyscy mieszkańców, bez ograniczeń wiekowych.

1) przez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania. Urna będzie ustawiona w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, parter, pokój nr 2),

2) drogą pocztową, wysyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE", za datę oddania głosu uważa się datę stempla pocztowego.

3) elektronicznie, poprzez wysłanie skanu wypełnionej karty do głosowania na adres e-mail: .

Kartę do głosowania uznaje się za ważną, jeśli zostaną poprawnie wypełnione wszystkie pola obowiązkowe. Głosować można na jeden projekt w każdej z trzech kategorii zadań. W razie wyboru więcej niż jednego projektu z danej kategorii, głos będzie nieważna.

Wyniki poznamy do 12 października.

Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(07.08.2018 | aktualizacja 08.08.2018 11:41)
Archiwum