Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2018 » Wrzesień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

LXXI sesja Rady Miasta Jarosławia

6 września 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali narad rozpoczną się obrady LXXI sesji Rady Miasta Jarosławia.

TRANSMISJA ONLINE

Porządek obrad sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołów:

* z LXIX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 czerwca 2018 r.,

* z LXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 13 sierpnia 2018 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jarosławia,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018,

3) w sprawie zmiany Uchwały budżetowej miasta Jarosławia na 2018 rok,

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

8) w sprawie założenia Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu,

9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,

11) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

12) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Jarosławia,

13) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,

14) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania,

15) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,

16) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław - Przeworsk na lata 2014-2020,

17) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej 2, modernizacja wielofunkcyjnej, wielopokoleniowej strefy aktywności fizycznej przy ul. Grottgera i ul. Legionów oraz budowa wielofunkcyjnej, wielopokoleniowej strefy aktywności fizycznej przy ul. Przygrodzie w Jarosławiu" w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Ponadlokalnej Ministerstwa Sportu i Turystyki,

18) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.


V Informacja o pozyskanych i wykorzystanych środkach unijnych.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VII Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VIII Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

IX Wolne wnioski i informacje.

X Zakończenie obrad.


Projekty uchwał, sprawozdania na sesję w dn. 6 września br. opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia na stronie www.bip.jaroslaw.um.gov.pl.

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(05.09.2018 | aktualizacja 06.09.2018 08:50)
Fot. Barbara Brzezińska
Archiwum