Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

25 lutego - VI sesja Rady Miasta Jarosławia

W poniedziałek, 25 lutego, w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia (II piętro, pokój 26) o godz. 9.00 rozpoczną się obrady VI sesji Rady Miasta Jarosławia.
Fot. Barbara Brzezińska

TRANSMISJA VI SESJI RADY MIASTA JAROSŁAWIA ON LINE

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 stycznia 2019 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu,

3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,

5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,

6) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Holistyczna Rewitalizacja na tereny MOF Jarosław-Przeworsk", w ramach którego będzie realizowane zadanie pn. "Modernizacja Płyty Rynku na terenie Jarosławia",

7) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

8) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku ptrzetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 

10) w sprawiewyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

11) w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia nr 11/1/2017 w rejonie ul. Piekarskiej oraz nr 12/2/2017 w rejonie ul. Kruhel Pełkiński,

12) w sprawie uchwalenia zmiany nr 2/1/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jarosławiu pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Sikorskiego, Słowackiego i Piekarską,

13) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/17 obszaru "Kruhel Pełkiński Wschód" w Jarosławiu,

14) w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław,

15) w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji: o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach i deklaracji na podatek, od nieruchomości, rolny, leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

16) w sprawie zmiany nazwy instytucji i nadania statutu,

17) w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem gen. Wacława Scaevoli-Wieczorkiewicza, kpt. Władysława Koby oraz Czesławy Puzon.

V Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VI Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VII Wolne wnioski i informacje.

VIII Zakończenie obrad.

Projekty uchwał na sesję 25 lutego 2019 r. opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia na stronie www.jaroslaw.pl

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U.2018.994) obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji jest na stronie Urzędu Miasta Jarosławia (www.jaroslaw.pl/rada miasta/transmisje) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje z obrad sesji.

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(22.02.2019 | aktualizacja 26.02.2019 07:44)
Archiwum
Czerwiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30