Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Trzeci dzień egzaminów gimnazjalnych bez komplikacji

Mimo trwającego protestu w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosław, egzaminy gimnazjalne w szkołach podstawowych nr: 1, 2, 5, 6 i 11 przebiegają planowo i bez komplikacji. Strajk kontynuowany jest w szkołach podstawowych nr: 1, 2, 4, 5, 6, 10 i 11. W przedszkolach miejskich zajęcia prowadzone są w normalnym trybie.
Po nieudanych rozmowach z rządem, 8 kwietnia nauczyciele rozpoczęli ogólnopolski strajk, który dotyczy również placówek podległych Gminie Miejskiej Jarosław. Do strajku początkowo przystąpiło 8 szkół podstawowych, jedynie w SP nr 7 zajęcia odbywały się planowo, strajk zawiesiła również SP 9. Władze miasta monitorują sytuację od momentu, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o przygotowaniach do strajku. Burmistrz Waldemar Paluch zrezygnował z udziału w dwudniowym V Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie, by osobiście sprawdzić jak wygląda sytuacja w szkołach objętych strajkiem. Wizytował prawie wszystkie placówki, rozmawiał z dyrektorami, komitetami strajkowymi, nauczycielami, odwiedzał też dzieci, które w tym dniu zostały objęte opieką w szkolnych świetlicach. Gospodarz miasta zapewnił o wsparciu dla nauczycieli, którzy zabiegają o wyższe wynagrodzenia, ale też dla dzieci, ponieważ bardzo ważne jest zadbanie w tym czasie o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Przypomniał, że subwencja oświatowa dla Jarosławia wynosi ok. 28 mln zł, a środki zabezpieczone w tegorocznym budżecie miasta na oświatę i wychowanie to 55 mln zł, czyli blisko połowę kwoty na zadania związane z edukacją pokrywa samorząd. Dyrekcje szkół zobowiązane są do wysyłania dwa razy dziennie informacji o liczbie osób strajkujących oraz liczbie uczniów, by zapewnić im odpowiednie warunki i przygotować się do kolejnych dni strajku. W pierwszym dniu strajku zdecydowana większość rodziców nie wysłała swoich pociech do szkół. W związku z tym burmistrz spotkał się też z dyrektorami jednostek podległych – Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu oraz Mosir Jarosław i uzgodnił, że w zorganizowanych grupach lub indywidualnie uczniowie będą mogli skorzystać z dodatkowej oferty kulturalnej i sportowej. Na takie zajęcia można zapisać się (osobiście lub telefonicznie) w poszczególnych placówkach. Liczba miejsc jest ograniczona. Na bieżąco sytuacja związana ze strajkiem jest monitorowana przez zastępcę burmistrza Dariusza Tracza oraz Wydział Oświaty. Wszelkich informacji udzielają pracownicy wydziału pod numerem tel. 16 624 87 78.
Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(12.04.2019 | aktualizacja 12.04.2019 11:29)
Archiwum