Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2018 rok - debata i warunki udziału

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506) Burmistrz Miasta Jarosławia przedstawia raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności burmistrza w 2018 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Miasta Jarosławia będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności, po czym odbędzie się nad nim debata.

W debacie nad raportem, oprócz radnych, głos mogą również zabrać mieszkańcy w myśl art. 6 w/w ustawy. Jednak dopuszczenie do głosu podczas debaty nad raportem jest uwarunkowane koniecznością pisemnego zgłoszenia do przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia, popartego w przypadku Gminy Miejskiej Jarosław, podpisami co najmniej 50 mieszkańców.

Zgłoszenie wraz z podpisami powinno trafić do biura rady (Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, II piętro, pok. 27) do dnia 26 czerwca br.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia do przewodniczącego rady. Podczas debaty głos może zabrać 15 mieszkańców Jarosławia, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW ZA 2018 ROK

odbędzie się na sesji Rady Miasta Jarosławia

w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 9.00

Poniżej przedstawiamy Państwu „Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2018 rok" wraz z drukiem zgłoszenia chęci udziału w debacie.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem!

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(26.06.2019 | aktualizacja 12.06.2019 13:54)
Archiwum
Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31