Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Jarosławy 2019 - Zgłoś kandydata do Nagrody Burmistrza!

W tym roku odbędzie się 25. Jubileuszowa edycja „Jarosławów”. Od 1994 r. Burmistrz Miasta Jarosławia wyróżnia osoby prywatne, instytucje, organizacje czy przedsiębiorstwa, których osiągnięcia wnoszą nieoceniony wkład w rozwój naszego miasta. Statuetka „JAROSŁAWA” na przestrzeni lat trafiła już do ponad dwustu zasłużonych. Pomysłodawcą nagród był burmistrz Jerzy Matusz. W tym roku przypada również 20 rocznica jego tragicznej śmierci. Do 15 października br. można zgłaszać kandydatury. Serdecznie zapraszamy!
Fot. Małgorzata Młynarska
Fot. Małgorzata Młynarska

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosława 2019". Do 15 października br. można zgłaszać kandydatury. Serdecznie zapraszamy!

Kandydatury mogą zgłosić mieszkańcy, organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w zakresie pożytku publicznego, Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego, organy administracji publicznej, zakłady pracy działające na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, radni Rady Miasta Jarosławia.

Wzór wniosku dostępny jest w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta (Rynek 1, parter, pok. 2), w Punkcie Informacji Turystyczno-Kulturalnej CKiP, Miejskiej Bibliotece Publicznej, zaś wersja elektroniczna na naszej stronie.

Zgłoszeń można dokonać:

osobiście - w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, Kancelaria Ogólna, pok. 2, parter),

pocztą - wysyłając wypełniony wniosek na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nagroda Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosław". O dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego,

elektronicznie - wysyłając skan wypełnionego wniosku na adres e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur!

Agnieszka Wilczyńska-Gemra
Kancelaria Burmistrza Miasta
(13.09.2019 | aktualizacja 16.09.2019 08:40)
Archiwum
Wrzesień 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30