Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Wrzesień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

XIII sesja Rady Miasta Jarosławia - 26 września 2019

W czwartek 26 września br. odbyła się XIII sesja Rady Miasta Jarosławia z udziałem 18 radnych. W porządku obrad znalazło się 23 uchwały. 22 z nich zyskało poparcie radnych, 1 nie została podjęta.

Rada wyraziła min. zgodę na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław, tj. dwóch działek w obrębie nr 5 oraz na nabycie przez Miasto 2 samodzielnych lokali użytkowych w poziomie parteru budynku przy ul. Skarbowskiego 10 w Jarosławiu, czyli budynku wybudowanego przez Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Nabycie lokali umożliwi utworzenie żłobka miejskiego dla mieszkańców osiedla „Za Parkiem". Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazano wstępną lokalizację przystanków dla linii autobusowej komunikacji publicznej nr 10 i 14 na terenie Miasta Jarosławia przy ul. Batalionów Chłopskich (obok posesji 5A naprzeciw istniejącego przystanku) oraz ul. Zwierzynieckiej (nad przepustem drogowym po prawej stronie jadąc w kierunku ul. Dojazdowej). Wyrażono zgodę na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu" i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (ochrona środowiska). Powiat Jarosławski otrzyma z budżetu miasta pomoc finansową na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, tj. ul. Żwirowej w kwocie 170 tys. zł i ul. Stawki w kwocie 150 tys. zł.

Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 na realizację dokumentacji projektowych na rozbudowę ul. Misztale wraz z połączeniem z ul. Dolnoleżajską, ul. Akacjowej,  bocznej ul. Pogodnej wraz z ul. bocznymi, zabezpieczenie osuwiska przy ul. Krakowskiej na wysokości Bazyliki OO. Dominikanów.

Zabezpieczone zostały środki finansowe na podwyższenie od 1 września br. wynagrodzenia dla nauczycieli, które wynikają z ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.  Przeznaczono 626 200 tys. zł na budowę stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej wraz z kompleksem lekkoatletycznym, co wpłynie na przyśpieszenie realizacji zadania, a tym samym oddanie do użytku znacznej części obiektu.

4 tys. zł przeznaczono na remont pomnika majora Władysława Koby.

Wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław położonych w sąsiedztwie Owens-Illinois za nieruchomości należące do tej firmy w obrębie ul. Zamkowej, Podzamcze i Zwierzynieckiej.

Większość radnych nie poparła projektu wprowadzenia tzw. gminnego becikowego w kwocie 350 zł, czyli jednorazowej zapomogi dla mieszkańców z tytułu urodzenia dziecka.

Podczas sesji dokonano przeglądu mienia komunalnego, zasobów mieszkaniowych i lokalowych.

Po dwugodzinnej przerwie obrady sesji wznowiono. Radni oraz burmistrzowie rozmawiali z mieszkańcami os. Skarbowskiego o obawach związanych z inwestycją deweloperską realizowaną w pobliżu już istniejących bloków.

 

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(26.09.2019 | aktualizacja 30.09.2019 10:00)
Archiwum
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31