Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Dodatkowe konto bankowe - ODPADY KOMUNALNE

Informujemy, że od dnia 6 września 2019 roku obowiązuje dodatkowy numer konta bankowego na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywane dla miasta Jarosławia.

KONTO BANKOWE "OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI"

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

20 1240 1792 1111 0010 9338 9117

 

[służące do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1ab ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 22 sierpnia 2019 r. poz. 1579)]

Uwaga: komunikat nie dotyczy klientów, którzy dokonują wpłat na indywidualne konta określone w otrzymanych zawiadomieniach.


Pozostałe numery kont bankowych Gminy Miejskiej Jarosław obowiązują nadal, jedynie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które do tej pory wpłacane były na konto bankowe "DOCHODY URZĘDU MIASTA", należy dokonywać na NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO (podany wyżej).

 

KONTO BANKOWE "DOCHODY URZĘDU MIASTA"

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

[służące do wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz nieopodatkowanych należności budżetowych tj. opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego, opłaty od posiadania psa,  itp. z wyjątkiem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi]

 

KONTO BANKOWE "BUDŻET GMINY"

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

59 1240 1792 1111 0010 8804 5170

[służące do wpłat z tytułu subwencji, dotacji, udziału gminy w podatkach państwowych]

 

KONTO DEPOZYTOWE "WADIA"

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

57 1240 1792 1111 0010 8805 4518

[służące do wpłat z tytułu wadium wnoszonego w drodze przetargu oraz zabezpieczeń i kaucji wnoszonych w postaci pieniężnej jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów]

 

Barbara Brzezińska
Kancelaria Miasta Jarosławia
(04.10.2019 | aktualizacja 04.10.2019 07:58)
Fot. Barbara Brzezińska
Archiwum
Luty 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29