Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Przedłużamy termin zgłaszania kandydatów do „Jarosława 2019"

Zachęcamy do składania wniosków do nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia "Jarosława". Termin zgłaszania kandydatur został wydłużony do 31 października 2019 r.

Raz w roku Burmistrz Miasta Jarosławia przyznaje nagrodę za przedsięwzięcia mające znaczenie dla miasta, przyczyniającą się do jego rozwoju i promocji. Kandydatury mogą zgłaszać mieszkańcy, organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w zakresie pożytku publicznego, Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego, organy administracji publicznej, zakłady pracy działające na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, radni Rady Miasta Jarosławia. Termin składania wniosków został wydłużony do 31 października 2019 r.  

Zgłoszeń można dokonać:
  • osobiście - w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, Kancelaria Ogólna, pok. 2, parter),
  • pocztą - wysyłając wypełniony wniosek na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nagroda Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosław". O dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego,
Agnieszka Wilczyńska-Gemra
Kancelaria Burmistrza Miasta
(31.10.2019 | aktualizacja 29.10.2019 15:13)
Archiwum
Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31