Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2020 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach

Od 12 marca br. zawieszona jest stacjonarna nauka w szkołach oraz zajęcia w przedszkolach i żłobkach. Aktualnie obowiązują rządowe ustalenia, że stan ten utrzyma się do 24 maja br. W szkołach podstawowych nauka odbywa się w systemie edukacji zdalnej. Egzaminy ósmoklasistów odbędą się w dniach 16-18 czerwca br. Od 25 maja ruszają w szkołach podstawowych zajęcie opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III oraz konsultacje dla ósmoklasistów.

AKTUALIZACJA z 22 maja 2020 r.

Od 25 maja ruszają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkołach podstawowych w klasach I-III oraz konsultacje dla ósmoklasistów. Uczniowie kończący szkołę podstawową będa mieli również możliwość poprawy ocen.

 

AKTUALIZACJA z 4 maja 2020 r.

Od 6 maja na mocy decyzji MEN przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach zostają otwarte. Ostateczna decyzja o uruchomieniu placówek lezy w gestii organów prowadzących. Warunkiem koniecznym jest spełnienie szczegółowych wytycznych sanitarnych w związku z ciągłym stanem zagrożenia epidemicznego. Jak podaje MEN stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w ramach odmrażania gospodarki, nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania tych placówek. Placówki te będą przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Przedszkola muszą także stosować się do wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

https://www.gov.pl/web/edukacja/zajecia-opiekuncze-informacja-men

 

AKTUALIZACJA z 24 kwietnia 2020 r.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia. Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu - w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. - działalności niektórych jednostek systemu oświaty. Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Szczegóły - www.gov.pl

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

 

AKTUALIZACJA z 9 kwietnia 2020 r.  

9 kwietnia podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili, że w związku z dalszym ograniczaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 szkoły pozostaną zamknięte do 26 kwietnia. Uczniowie nadal uczą się online. Egzaminy ósmoklasistów odbędą się w drugiej połowie czerwca. Konkretny termin podany zostanie trzy tygodnie przed egzaminami.

AKTUALIZACJA z 20 marca 2020 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o nowych przepisach, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzona możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Szczegóły na www.gov.plDlaczego w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach zawieszane są zajęcia?

Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Dzięki takim działaniom ograniczymy w Polsce duże skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać zapobiegawczo.

Na jakiej podstawie zawieszone są zajęcia?

Dzięki tzw. specustawie - specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Na jaki okres są zawieszone zajęcia?

Od 12 marca do 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni. Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.

W których placówkach oświatowych jest zawieszenie zajęć?

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:  

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych; 
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; 
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej; 
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; 
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Zmianie ulega także termin składania oświadczeń woli dla rodziców, którzy uczestniczą w rekrutacji elektronicznej do przedszkoli, żłobków i szkół podstawowych.
Więcej informacji TUTAJ

To nie są ferie! To czas kwarantanny!

Sprawdź komunikat Ministra Edukacji Narodowej

 

Kancelaria Burmistrza Miasta
(11.03.2020 | aktualizacja 22.05.2020 13:42)
Archiwum
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31