Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (161) / 2006 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (161) / 2006

Pismo z Ministerstwa Obrony Nardowej
Dyrektor Generalny
Ministerwstwa Obrony Narodowej
Warszawa, dn. 8.02.2006 r.Pan mgr inż. Janusz Dąbrowski
Burmistrz Miasta Jarosławia

Szanowny Panie Burmistrzu!

W nawiązaniu do otrzymanego z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy piśmie nr SKM-223-6(3)/06 z dn. 31.01.2006 r. wystąpienia władz miasta Jarosławia w sprawie planowanej likwidacji 14. dywizjonu artylerii rakietowej w Garnizonie Jarosław, uprzejmie proszę Pana o przyjęcie następującego stanowiska resortu obrony narodowej w tej sprawie.

Z uwagą odebrałem głos Pana, nie pierwszy zresztą w tej sprawie, który jest wyrazem troski o właściwe funkcjonowanie i perspektywy jednostek wojskowych stacjonujących w Garnizonie Jarosław, jak również obaw władz i społeczności tego miasta. MON jest uwrażliwione na społeczny wydźwięk działań restrukturyzacyjnych podejmowany w Siłach Zbrojnych RP. Zdaję sobie sprawę, że przeniesienie/likwidacja jednostki wojskowej pociąga za sobą negatywne skutki dla społeczności lokalnej. Dlatego też każda decyzja mająca wpływ na organizację i stacjonowanie jednostek wojskowych musi uwzględniać regionalne uwarunkowania ekonomiczne i społeczne. Jednakże przy tego typu zmianach czynnikiem decydującym są potrzeby Sił Zbrojnych RP, ich zdolności do skutecznego reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa i interesów państwa. Siły Zbrojne RP podlegają od kilku lat transformacji, głębokim zmianom strukturalnym i organizacyjnym. Jednym z kierunków tych zmian było osiągnięcie całkowitej liczebności armii nie przekraczającej 150 tys., co zostało zrealizowane w 2003 r. Jednakże doświadczenia i wnioski wyniesione z operacji w Iraku i Afganistanie nowa "Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP", a także zmiany w Sojuszu Północnoatlantyckim wymuszają dalsze działania w zakresie dostosowywania struktur organizacyjnych wojska do nowych potrzeb, zwiększenia poziomu uzawodowienia i udziału nowoczesnego sprzętu wojskowego. W opracowanym "Programie rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2005 - 2010" założono m.in. racjonalizację struktur organizacyjnych wojska dostosowując je do potrzeb, możliwości i sprzętu wojskowego. Na jego podstawie w "Planie zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych Sił Zbrojnych na rok 2006" zaplanowano rozformowanie 14. dywizjonu artylerii rakietowej. Zamierzenie to wynika z wyczerpania możliwości eksploatacji zasadniczego uzbrojenia i sprzętu wojskowego posiadanego przez tę jednostkę, jak też z włączenia 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w podporządkowanie 1. Dywizji Zmechanizowanej.

Należy jednak podkreślić i jednocześnie uspokoić Pana, iż garnizon jarosławski sklasyfikowano jako niezbędny dla potrzeb sił zbrojnych. Nadal stacjonować w nim będą: 14 dywizjon artylerii samobieżnej i 14 bateria przeciwpancerna, w których przewidywane jest w latach 2006-2008 zwiększenie stanów osobowych. W związku z powyższym, mimo licznych wystąpień i interwencji poselskich w tej sprawie, Minister Obrony Narodowej podtrzymał decyzję o rozformowaniu 14. dywizjonu artylerii rakietowej.

Przedstawiając powyższe stanowisko pozwalam sobie stwierdzić, iż podejmowanie przez MON takich działań miało za cel racjonalizację struktur Sił Zbrojnych RP i wydatków dot. ich funkcjonowania, natomiast nie należy ich utożsamiać z poczynaniami zmierzającymi do likwidacji Garnizonu Jarosław.

Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31