Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (161) / 2006 » Ogłoszenia
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (161) / 2006

Ogłoszenie
Rzeszów, 2006-03-07

PODKARPACKI URZĄD
WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
35-959 Rzeszów skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

ŚR.IV-6613/4/06
OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 53 w związku z art. 32 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, 35 - 959 Rzeszów, ul. Legionów 20 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi obwodowej miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej Nr 4 - (E-40) Jędrzychowie - Korczowa odcinek od km 645+263 do km 656+413 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi", podaję do publicznej wiadomości:
  1. informacja o złożonym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w formularzu A pod nr 33/06,
  2. informacja o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku, w formularzu E pod nr 30/06,
  3. w dniach od 20 marca 2006 r. do 11 kwietnia 2006 r. każdy może zapoznać się z wnioskiem, raportem oraz innymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty znajdują się do wglądu w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, w pokoju nr 513 a, w godzinach 7.30 -15.30.
W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie pod adres:
Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
Z up. Wojewody Podkarpackiego
mgr Stanisław Homa
Dyrektor Wydziału Środowiska
i Rolnictwa PUW w Rzeszowie
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31