Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (161) / 2006 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (161) / 2006

Wystąpienia radnych

Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado, Szanowni Państwo!

Ważnym zadaniem na etapie opracowania budżetu jest zachowanie równowagi budżetowej. Takie zbilansowanie lewej i prawej strony budżetu świadczy o wewnętrznej równowadze planu budżetowego. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami zgodnie z art. 12 ust. 2 u.s.f. należy przedstawić Radzie Miasta najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Bardziej korzystne byłoby wcześniejsze przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, np. w miesiącu wrześniu. Ułatwiłoby to sprawniejsze i z dużą dokładnością uchwalenie projektu budżetu przed rozpoczęciem roku budżetowego. Uniknęlibyśmy również trudności w przebiegu dzisiejszej sesji Rady Miasta związanej z opóźnieniem pozyskania opinii RIO w sprawie uchwalenia budżetu. Konstrukcja projektu uchwały budżetowej metodą tradycyjną określa prognozowane dochody, które powinny być skorelowane z wydatkami. Jeżeli dochody są prognozowane to wydatki są limitowane zgodnie z art. 110 ust. 1 cytuję: "uchwała budżetowa może określać oprócz limitów wydatków na okres roku budżetowego, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (wydatki muszą być wykonane)". Stopień uzależnienia wydatków od dochodów decyduje o stabilności finansowej, zwłaszcza gdy prognozowane dochody mają niewielki udział w kwocie własnych dochodów.

Większa troska i skuteczne działanie o pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej zapewniłoby realność budżetu i zwiększone dochody. Negatywnym zjawiskiem w procesie budżetowym jest brak stabilizacji dochodów i płynności finansowej w ciągu roku w Gminie Miejskiej Jarosław. Suma skumulowanych deficytów budżetowych wynosi 11.227,300 zł, a wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu miasta w wysokości 15.122,000 zł.

Głównym źródłem finansowania deficytu są nadal pożyczki i kredyty, tzn. przychody zwrotne, które po pewnym czasie należy zwrócić wraz z odsetkami. Trzeba czynić starania, aby nie zamykać budżetu z wzrastającym niedoborem. Dostrzegam również małą zdolność realizowania zadań inwestycyjnych, które decydują o trwałej poprawie warunków bytowych mieszkańców Jarosławia. Przepisy prawne obligują gminę do wprowadzania na etapie opracowywania budżetu procedur ostrożnościowych i sanacyjnych. Tylko poprawnie skonstruowany budżet może być źródłem do podejmowania obiektywnych decyzji i sprzyjać rozwojowi gospodarczemu mieszkańców Jarosławia.

Mieczysław Biliński
Radny Rady Miasta
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31