Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (123) / 2003 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (123) / 2003

SESJA RADY MIASTA

Cztery godziny trwała sesja Rady Miasta Jarosławia, która odbyła się 17 lutego 2003 r. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Rektor PWSZ w Jarosławiu prof. zwycz. dr hab. inż. Antoni Jarosz, Prezes Rady Nadzorczej ZPDz "Jarlan" S.A. Zdzisław Chwasta, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia Józefa Frendo, przewodniczący Rad Dzielnic, Burmistrz Miasta Janusz Dąbrowski, Zastępca Burmistrza Marian Muzyczka, naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta, przedstawiciele prasy lokalnej i mieszkańcy.

Na początku wraz z moimi zastępcami i Burmistrzem Miasta wręczyłem Złotą Odznakę "Za Zasługi dla Miasta Jarosławia" prof. zwycz. dr. hab. inż. Antoniemu Jaroszowi Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu. Decyzję o jej przyznaniu podjęła Rada Miasta na sesji w dniu 30 grudnia 2002 r. Rektor podziękował za dowód uznania, a także przedstawił historię uczelni i jej najbliższe plany.

Następnie Burmistrz Miasta poprosił o wycofanie z porządku obrad 4 projektów uchwał: w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II, w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej i ustanowienia służebności, w sprawie zbycia lokali użytkowych przy ul. Chopina 1-3 oraz w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej na os. Kombatantów w Jarosławiu.

Również radny p. Janusz Szkodny w imieniu Konfederacji Polski Niepodległej zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad trzech projektów uchwał. Dwa z nich wycofał wcześniej Burmistrz. Jeden z wycofanych projektów dotyczył zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej na os. Kombatantów.

Poinformowałem radnych, że osobiście telefonowałem do Prezesa RIO pytając o aspekty prawne ewentualnego podjęcia uchwały o zbyciu nieruchomości przy ul. Jana Pawła II. Uzyskałem odpowiedź, że skoro na gruncie dzierżawionym znajduje się wystawiony zgodnie ze sztuką budowlaną budynek a umowa dzierżawy jest zawarta na okres dłuższy niż 10 lat, to nie ma żadnych przeciwskazań prawnych w podjęciu uchwały o sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Zgodnie z porządkiem obrad zapoznałem radnych ze sposobem załatwienia interpelacji zgłoszonych przez radnych na poprzedniej sesji. Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Miejskiej p. Janusz Ważny oraz Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta p. Stanisław Misiąg przedstawili wnioski dotyczące wystąpienia Burmistrza Miasta podczas sesji w dniu 20 stycznia 2003 r. Wnioski publikowane są na str. 5.

W trakcie obrad podjęto 9 uchwał. Jednomyślnie delegowano Burmistrza Miasta Jarosławia jako przedstawiciela Rady Miasta w Związku Miast Polskich.

Na wniosek Komisji ds. Gospodarki Miejskiej nie zostały przyjęte dwa projekty uchwał: zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia (wniosek poparło 14 radnych, przeciwnych było 7) oraz w sprawie zbycia gruntu położonego przy ul. Skarbowskiego (za wnioskiem - 20 radnych, wstrzymał się 1).

Jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości położonej na os. Kombatantów. Zgodnie z uchwałą zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomość oznaczoną zgodnie z operatem ewidencji gruntów jako działka nr 2860/78 o pow. 0,0029 ha obręb 5 i zbyć na rzecz osoby fizycznej, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na 25 lat.

Następnie 16 głosami za, przy 5 przeciwnych podjęto uchwałę w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 24 na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu na cele nie związane z działalnością zarobkową. W par. 2 znalazł się zapis o 95% bonifikacie. W przypadku nie wykorzystania budynku zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w uchwale, PWSZ jest zobowiązana do zwrotu należności wraz z odsetkami.

Spośród 5 przygotowanych projektów uchwał w sprawie nadania nazw nowym ulicom, dwie odłożono na jedną z następnych sesji. Jednomyślnie Rada Miasta nadała "nowo urządzonej ulicy bocznej Przemysłowa od strony północno - wschodniej pierwszej w lewo od ulicy Pawłosiowska nazwę Senatora Tadeusza Ulmy"; "nowo urządzonej ulicy bocznej Jana Długosza od strony południowo - zachodniej pierwszej w lewo po ulicy Ustronie - nazwę Wiśniowa"; "nowo urządzonej ulicy bocznej Przyjaźni od strony południowej pierwszej w prawo po ulicy Wiejskiej - nazwę Leśna".

Również jednomyślnie przyjęta została uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa działki nr 829/2 o powierzchni 0,3123 ha obręb 1 na własność Gminy Miejskiej Jarosław z przeznaczeniem na urządzenie strefy izolacyjnej od istniejącego składowiska odpadów komunalnych.

Kolejną uchwałą przyjętą jednomyślnie powołano Komisję Statutową w składzie: Mieczysław Biliński, Elżbieta Kluz, Jacek Stańda, Janusz Ważny i Roman Zeman. Celem działania Komisji będzie przygotowanie projektu Statutu Gminy Miejskiej Jarosław.

Ostatnią z podjętych podczas sesji uchwał było ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław, będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Marian Janusz
Numery archiwalne
Kwiecień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30