Strona główna » Nasze wydawnictwa » wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004 » Publicystyka
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowej ONZ

Koło terenowe nr 3 w Jarosławiu

 

Od ponad 4 lat na terenie naszego Miasta oraz w powiatach ościennych Przeworsk i Lubaczów działa Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, które w swoich szeregach skupia byłych uczestników misji pokojowych.

Początek naszej działalności to rok 1999. Światowa Federacja Kombatantów, na swojej konferencji w Seulu w roku 1997, uznała za kombatantów wszystkich uczestników misji pokojowych. Decyzja w pełni poparta została przez ONZ, OBWE i inne organizacje działające na rzecz międzynarodowego bezpieczeństwa i umacniania pokoju na świecie. Po ponad rocznym wysiłku grupa byłych misjonarzy doprowadziła do I Krajowego Zjazdu w Warszawie, w których udział brał też przedstawiciel naszego miasta st. sierż. sztab. w stanie spoczynku Zbigniew Broś, uczestnik misji pokojowych w UNEF II Egipt. Prezesem wybrano gen. bryg. dra Tadeusza Cepaka. Działo się to w dniu 10 IX 1999 r. Miesiąc później powołano do życia koło w Jarosławiu, którego prezesem został Zbigniew Broś. Uchwałą Nr 6 PR/1999 Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ nadało oznaczenie ewidencyjne "Koło Nr 3".

Na dzień dzisiejszy koło nasze liczy 36 członków, są wśród nich uczestnicy misji pokojowych m.in. w Egipcie, Syrii, Libanie, Izraelu oraz byłej Jugosławii i Iraku. Obowiązki prezesa koła drugą kadencje pełni Zbigniew Broś, sekretarzem jest st. chor. szt. rez. Władysław Mazur, swoją misję pełnił w UNEF II w Egipcie, skarbnikiem jest chor. szt. Jan Łupina - UNDOF Syria. Komisja Rewizyjna to: Przewodniczący KR st. chor. Jacek Czyrek - KFOR Kosowo, Wiceprzewodniczący KR st. chor. Maciej Warchoł - UNDOF Syria, KFOR Kosowo, Sekretarz KR st. szer. rez. Marian Pańko. Cel jaki przyświeca Stowarzyszeniu - integrowanie środowiska byłych uczestników misji pokojowych i działanie w jego interesie. Podejmowanie m.in. inicjatyw mającej na celu wyjaśnienie społeczeństwu znaczenia udziału Polaków w misjach pokojowych i humanitarnych oraz innych jakże cennych przedsięwzięć realizowanych każdego dnia, przez nasze koło. Za jedno z większych naszych osiągnięć należy uznać spotkanie z młodzieżą szkół jarosławskich. Dzięki współpracy z Wydziałem Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta, mogliśmy zapoznać młodzież szkolną z aktualnymi problemami międzynarodowych misji pokojowych. Udziałem i rolą Wojska Polskiego w wygaszaniu i zapobieganiu konfliktom zbrojnym, a także rozbudzenia zainteresowania młodzieżą wydarzeniami na świecie, czy innymi kulturami. Wielkim atutem naszego Stowarzyszenia jest wielopokoleniowy skład naszych członków. Ale nie tylko to.

Byli uczestnicy misji pokojowych w sytuacji wzrastającego zaangażowania Rzeczpospolitej Polski w misje międzynarodowe, mogą autorytatywnie wśród naszego społeczeństwa, wśród młodzieży, czy też w koszarach - pokazywać pokojową rolę ONZ, a także innych organizacji międzynarodowych jak: OBWE, NATO, UE - uzmysłowić odpowiedzialność międzynarodową tego działania. Pokazywać pokojową rolę Polski. Podejmujemy wyzwanie przybliżenia młodzieży, czy kandydatom do służby wojskowej to co każda misja zawiera w sobie najcenniejsze: służenie idei pokoju. Stowarzyszenie upowszechnia i utrwala w społeczeństwie pokojową rolę Polski, Wojska Polskiego, Policji, Służby Zdrowia oraz pracowników służb dyplomatycznych, jednym słowem pokazać gdzie i jak powstają nowe karty historii Polski i pięknych tradycji Wojska Polskiego. Stowarzyszenie staje się znane i jest dostrzegane. Treść dwóch dokumentów - praktycznie historycznym znaczeniu: "Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ" oraz Uchwała Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego Senatu RP, a także przyjęcie przez Prezydenta RP honorowego patronatu nad obchodami 50-rocznicy udziału Polaków w międzynarodowych misjach pokojowych, stanowią uznanie dla działalności naszego Stowarzyszenia. Aktywny udział Wojska Polskiego w międzynarodowych wysiłkach na rzecz przywracania i utrzymania pokoju w różnych częściach świata ma już półwieczną tradycję. vZaczęło się w 1953 r. w Korei, poprzez Wietnam, Laos, Nigerię, Kambodżę, Egipt, Syrię, byłą Jugosławię, byłe republiki Radzieckie, Rwandę, Haiti, Kongo, Zatokę Perską kończąc na Afganistanie i Iraku. Wymieniłem tutaj tylko niewielką część misji w świecie, w których uczestniczył, czy tez nadal czynnie uczestniczy Polski żołnierz. Ile jednak kryje się za nimi osobistych tragedii naszych żołnierzy i ich rodzin. Jednak co w tym jest najważniejsze - jak wiele jest w tym radości i co najcenniejsze - wolności całych narodów. To niepowtarzalna zasługa naszego żołnierza i tylko dla tego jednego warto uczestniczyć w misjach pokojowych. Wg stanu na koniec maja 2004 r. w Stowarzyszeniu działa 42 kół, łącznie zrzeszających ponad 1500 członków. Jak widać cyfra dosyć skromna, zważywszy, że do dnia dzisiejszego, w różnych misjach było nas 46 tysięcy. Przyczyny tak małej liczby członków naszego Stowarzyszenia są złożone. Z polskiej inspiracji, Sekretarz Generalny ONZ ustanowił dzień 29 maja Międzynarodowym Dniem Uczestnika Misji Pokojowych. W tym dniu nasze koło uroczyście, po raz pierwszy, obchodziło "Dzień Peacekeeperna", święto misjonarzy, które zostało zorganizowane w Klubie Żołnierskim "Jubilat" przy JW 3957 w Jarosławiu. Na uroczystość przybyli: Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia Tadeusz Pijanowski, dowódca garnizonu miasta Jarosławia p. płk Kazimierz Piotrowicz oraz reprezentująca organizację "Rodzina Wojskowa" p. Anna Piotrowicz. W czasie uroczystego spotkania Burmistrz p. Tadeusz Pijanowski wraz z dowódcą garnizonu p. płk Kazimierzem Piotrowiczem i prezesem koła Zbigniewem Brosiem wręczyli dyplomy uznania m.in. chor. sztb. Januszowi Bogaczowi, uczestnikowi czterech misji w Syrii, dwukrotnie w Libanie, obecnie w Siłach Stabilizacyjnych w Iraku, st. chor. szt. rez. Bolesławowi Gralowi trzykrotnemu uczestnikowi misji na Bliskim Wschodzie, gdzie pełnił role tłumacza przy Kwaterze Głównej UNEF II. chor. szt. Janowi Łupinie, który swoją misje pełnił w Syrii. Następnie wręczono legitymacje nowo przyjętym członkom Stowarzyszenia, a legitymacje wręczali p. Burmistrz Tadeusz Pijanowski wraz z p. płk Kazimierzem Piotrowiczem i Prezesem koła Zbigniewem Brosiem. Otrzymali je: kpr. rez. Ryszard Szajewski, st.szer. rez. Paweł Nepelski, st. szer. rez. Edward Mazurkiewicz. Wszyscy oni pełnili służbę pod błękitna flagą ONZ w Egipcie w najtrudniejszym okresie, kiedy to zaczynaliśmy nasze misje jako zawarte pododdziały wojskowe.

Miłym akcentem uroczystego dnia było wręczenie przez Prezesa Koła Zbigniewa Brosia, zaproszonym gościom, albumów "Polacy w Służbie Pokoju". W dalszej części uroczystości obejrzano wystawę pt. "Nasi koledzy w misjach pokojowych". Wystawa ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony zaproszonych gości jak i członków naszego Stowarzyszenia. Jest to pierwsze wystawa mówiąca o misjach pokojowych na Podkarpaciu. Koło Terenowe w Jarosławiu jest przekonane, że przy pomocy władz naszego miasta rozszerzymy naszą wystawę, a naszym ogromnym marzeniem jest żeby naszą wystawę mogli oglądać mieszkańcy innych miast naszego województwa. Całość spotkania uświetniła grochówka wojskowa, która dla większości misjonarzy była pierwszą od dnia rozstania się z mundurem. Chciałbym na koniec w imieniu Zarządu Koła Nr 3 podziękować tą drogą plut. Adamowi Królowi za wydatną pomoc w zorganizowaniu wystawy oraz wystroju sali.

Zbigniew Broś
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31