Strona główna » Nasze wydawnictwa » wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004 » Kultura
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004

Na kupieckim szlaku

Radny Rady Miasta Jarosławia Pan Zbigniew Możdżeń w dniu 26.08.2004 r. zorganizował międzynarodowe spotkanie przedstawicieli miast niemieckich biorących udział w programie "Via Regia" z przedstawicielami polskich miast uczestniczących w programie "Na Kupieckim Szlaku". Spotkanie odbyło się w Sali Narad Ratusza Urzędu Miasta Jarosławia.

Gościem specjalnym spotkania był dr Jürgen Fischer - Kierownik Projektu Via Regia oraz Dyrektor Europejskiego Centrum Kultury Landu Turyngia.

W swoim wystąpieniu Pan dr Jürgen Fischer bardzo wysoko ocenił autorski projekt Państwa Krystyny i Zbigniewa Możdżeniów pod tytułem "Na Kupieckim Szlaku", który jego zdaniem bardzo dobrze koresponduje z niemieckim projektem "Via Regia". Ponadto stwierdził, że są to projekty, które się uzupełniają i mają taki sam cel, dlatego błędem byłoby występować oddzielnie i zaproponował podział pożytków po połowie. Ważne jest, by ze sobą współpracować, a nie konkurować.

Strona niemiecka dąży do stworzenia wspólnej koncepcji łączącej programy "Na Kupieckim Szlaku" i "Via Regia". Celem spotkania było zastanowienie się nad zasadnością połączenia programów w jeden wspólny o nazwie "KUPIECKI SZLAK - VIA REGIA - europejską drogą kultury", który powinien być realizowany w oparciu o trzy państwa: Niemcy, Polskę i Ukrainę, potem rozszerzony o Francję i Hiszpanię.

Istnieje możliwość połączenia dwóch programów w celu aplikowania o środki z Unii Europejskiej z Funduszu INTERREG III Component B. W pierwszym etapie powstałby dwuletni projekt pomostowy dający możliwość sięgnięcia po kwotę rzędu około 1.250 000 EURO, a po zakończeniu dwuletniego programu pomostowego uruchomienia projektu "KUPIECKI SZLAK - VIA REGIA - europejska droga kultury". Projekt właściwy będzie realizowany długofalowo (projekt kilkunastoletni) i przynieść może ogromne korzyści gospodarcze i turystyczne dla każdej ze stron biorącej udział w projekcie.

W przeciągu najbliższych dwóch tygodniu na spotkaniu w Tarnowie zapadnie decyzja o połączeniu projektów i ewentualnym aplikowaniu o środki unijne wspólnie z miastami niemieckimi. W przypadku podjęcia decyzji o połączeniu obydwu projektów zostaną wytypowane miasta węzłowe, w których powstaną regionalne centra zarządzające projektem, konieczne przy realizacji programu unijnego wraz z miastem odpowiedzialnym za całokształt programu po stronie polskiej. Ponadto zostaną podjęte kroki zmierzające do utworzenia "Stowarzyszenia Na Kupieckim Szlaku" zrzeszającego miasta z terenu Polski od granicy zachodniej do granicy wschodniej wzdłuż przebiegu omawianego szlaku.

Na spotkaniu w Tarnowie zapadnie także decyzja o siedzibie "Stowarzyszenia Na Kupieckim Szlaku".

Na Kupieckim Szlaku to program autorski jarosławian Krystyny i Zbigniewa Możdżeń, w którym udział zadeklarowało 11 miast polskich (Jarosław, Przemyśl, Przeworsk, Krosno, Rzeszów, Dębica, Tarnów, Kraków, Opole, Wrocław, Legnica). Rady Miast wyżej wymienionych miast podjęły stosowną uchwałę o włączeniu się do projektu i wspólnej jego realizacji. Po stronie niemieckiej istnieje wstępne porozumienie 14 miast, które zadeklarowały swój udział w programie Via Regia.

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31