Strona główna » Nasze wydawnictwa » wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004 » Kultura
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004

"Szkoła z klasą" w oczach nauczycieli
Nauczyciele to specyficzna grupa zawodowa, która ustawicznie doskonali swój warsztat pracy. Są wśród nas ludzie prawdziwie oddani swojej profesji, pracujący twórczo i nietuzinkowo. Taka też postawa cechuje nas, nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu. Dlatego udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła z klasą" uważaliśmy za naturalne dopełnienie naszych działań edukacyjnych i wychowawczych. Akcja ta dawała nam możliwość zaprezentowania się w bardzo szerokim gronie szkół ambitnych i dbających o swój wizerunek, jak również zweryfikowania naszych poczynań we wdrażaniu reformy. Interesowało nas szczególnie, a jednocześnie mobilizowało to, jak inni odniosą się do naszej dotychczasowej pracy, jak będzie ona postrzegana nie tylko przez profesjonalistów, ale i przeciętnego Polaka. Różnorodność i rozpiętość tematyczna poszczególnych zadań akcji "Szkoła z klasą" pozwoliła całej Radzie Pedagogicznej i każdemu z osobna odnaleźć wśród nich te, które umożliwiły pokazanie całej gamy barw i odcieni warsztatu twórczego nauczyciela. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z inicjatywy pani Dyrektor podjęto decyzję o utworzeniu zespołów realizujących zadania "Szkoły z klasą". Koordynatorem działań grup zadaniowych była pani Dyrektor, która utrzymywała stały kontakt z przewodniczącymi zespołów i aktywnie uczestniczyła w roboczych posiedzeniach poszczególnych grup. Stworzyliśmy kilkuosobowe zespoły współpracujące ze sobą aktywnie na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa. Pracowaliśmy systematycznie wg ustalonego, stałego harmonogramu spotkań i zgodnie z przyjętym planem pracy. Dokonywaliśmy prezentacji dorobku indywidualnych działań. Podczas dyskusji wymienialiśmy poglądy, przemyślenia i prezentowaliśmy pisemne sprawozdania dotyczące wcześniej wyznaczonych zadań przez przewodniczącego zespołu. Po każdorazowym tematycznym spotkaniu dyskusyjnym powstawał wspólnie uzgodniony projekt prezentacji zadania - polecenia. Chcieliśmy dodać, że udział w akcji "Szkoła z klasą" i zdobycie tego zaszczytnego tytułu utwierdziły w przekonaniu całą społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu, że nasze poczynania edukacyjne nie mają charakteru jednorazowego, lecz jest to realny, trwający i zmieniający się pod wpływem ewaluacji proces, który przynosi zamierzone efekty. Z pewnością wyróżnienie to wpłynęło inspirująco na kadrę pedagogiczną i uczniów, wzmocniło prestiż szkoły w środowisku, co zaowocowało większym zainteresowaniem ze strony wszystkich życzliwych szkole i oświacie polskiej osób. Poczuliśmy się profesjonalistami, których cenią i szanują, którzy umieją godnie - mimo nieciekawej często rzeczywistości - wypełniać swoje nauczycielskie powołanie.
mgr Lidia Wojtyna i mgr Krystyna Brzuchacz
Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarosławiu
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31