Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 12 (120) / 2002 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 12 (120) / 2002

TYDZIEŃ PRZECIW UZALEŻNIENIOM

W ramach Programu Profilaktyki Szkoły oraz Planu Pracy Dydaktyczno - Wychowawczej na rok szkolny 2002/2003 działalności ekologicznej w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Jarosławiu zrealizowano Program Edukacyjny "Tydzień Przeciw Uzależnieniom". Zorganizowano szkolny konkurs plastyczny pod hasłem "Palenie szkodzi zdrowiu" oraz konkurs literacki na wiersz pod hasłem "Papierosy kradną zdrowie", które terminowo zbiegały się z obchodami OGÓLNOŚWIATOWEGO DNIA BEZ PAPIEROSA.

Konkursy na etapie szkolnym przewidziane były dla uczniów klas drugich i trzecich. Do konkursu plastycznego napłynęło 17 prac, zaś literackiego - 15 wierszy uczniów z następujących klas: II b, II c, II d, III a, III b, III d, III e.

Uczestnicy konkursu wcześniej zostali zapoznani z regulaminem konkursu: terminem, formą i czasem pracy, zakresem materiału, celami edukacyjnymi, literaturą. Wśród uczestników zostały rozpropagowane ulotki dotyczące palenia papierosów, które udostępniła Stacja Sanitarno -Epidemio-logiczna w Jarosławiu oraz pedagog szkolny.

Uczniowie obejrzeli projekcję filmu "Palenie tytoniu a fizjologia człowieka" (PWN), w którym dzięki unikalnym zdjęciom wnętrza płuc i układu krwionośnego pokazano budowę i zasadę działania tegoż układu oraz zademonstrowano wpływ dymu papierosowego na organizm człowieka. W filmie wspomniano także o chorobach odtytoniowych, jak rozedma i nowotwory płuc, miażdżyca tętnic oraz zawał serca. Uczniowie zobaczyli także reakcję płodu na wdychany przez matkę dym, co w obrazowy sposób ukazuje problem palenia biernego. Silne wrażenia emocjonalne wywołał wywiad z RJ. Reynoldsem Juniorem, byłym współwłaścicielem jednego z największych koncernów tytoniowych na świecie. Rozmówca zwrócił uwagę na moralną stronę kampanii reklamowych, skierowanych przede wszystkim do młodzieży w krajach rozwijających się, gdzie amerykańskie i zachodnio-europejskie papierosy są łatwo dostępną namiastką luksusu.

Przytoczone w filmie dane statystyczne dowodzą że choroby odtytoniowe są w tych krajach najczęstszą przyczyną zgonów. W filmie wzięły udział światowe autorytety w dziedzinie walki z rakiem.

Treści prac konkursowych zarówno plastycznych jak i literackich dotyczyły zagadnień wpływu palenia papierosów na zdrowie człowieka, palenia biernego i czynnego, zawartości substancji toksycznych zawartych w dymie tytoniowym, chorób odtytoniowych.

Wszyscy uczestnicy konkursu są przekonani o negatywnym paleniu papierosów na zdrowie człowieka, potrafią wymienić najważniejsze substancje toksyczne zawarte w dymie tytoniowym, potrafią klasyfikować choroby odtytoniowe, zapamiętują liczby i wzory chemiczne, znają zagrożenia wynikające z palenia papierosów na stan zdrowia człowieka. Uczniowie prawidłowo kojarzą pojęcia termi-nologii biologicznej, a mianowicie powiązanie roli hemoglobiny obecnej we krwi z transportem tlenu, a także tlenku węgla oraz zniszczenie nabłonka migawkowego w układzie oddechowym u palacza czynnego. Zwycięzcom obu konkursów wręczono dyplomy na uroczystym apelu poświę-conym Ogólnoświatowemu Dniu bez Papierosa.

Apel odbył się 27 listopada 2002 r. Ogólnoświatowy Dzień bez Papierosa jest szczytowym punktem całorocznych starań o podniesienie świadomości ludzi w zakresie problemów stwarzanych przez palenie papierosów, mającym pobudzić do nowych, bardziej skutecznych działań. Na tę uroczystość zaproszono dyrekcję, nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Wykonawcami tekstów prozy, poezji, piosenek i "Rozprawy nad papierosem" byli członkowie Koła Ekologicznego "EKOTROPICIELE" oraz uczniowie klas II i III.

Konkursy, apel okolicznościowy, projekcja filmu, pogadanka o papierosach, ekolekcja "Nie palę - wybieram zdrowie" dały możliwość uczniom wykazania się wiedzą proekologiczną i prozdrowotną na forum klasy i szkoły, aktywny udział w nich umożliwił uzyskanie dodatkowych punktów i dyplomów. W przyszłości myślimy kontynuować formę konkursów o tematyce proekologicznej i prozdrowot-nej. Poprzez aktywny udział w Programie Edukacyjnym "Tydzień Przeciw Uzależnieniom" młodzież została utwierdzona w przekonaniu o negatywnych skutkach palenia papierosów na organizm człowieka i przeniosła poznane fakty na podłoże swoich domów rodzinnych.

Organizator i autor Programu Edukacyjnego
"Tydzień Przeciw Uzależnieniom"
mgr Joanna Gałuszka - nauczyciel biologii
w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Jarosławiu

Akcje Fundacji "Pomocna Dłoń"


- 29.08.2002 - rozdano 30 wyprawek dla dzieci z rodzin przy kościele OO. Reformatów na kwotę 1.500 zł; zbiórka do puszek przy kościele OO. Reformatów; kwota 967 zł,
- 5.09.2002 - rozdano 15 wyprawek szkolnych dla dzieci z biednych rodzin w Szk. Podst. Nr 6 oraz 15 wyprawek dla dzieci z Publicznego Gimnazjum Nr 3 (30 plecaków oraz artykuły szkolne) na kwotę 1.200 zł; zbiórka pieniędzy przy kościele pw. Bożego Ciała - 843 zł,
- 15.09.2002 - zbiórka do puszek przy kościele na krzyżówce w Szówsku - zebrana kwota wynosi 350 zł. Sfinansowano wyżywienie biednego dziecka przez cały rok,
- Kwesty: w hipermarkecie E.Leclerk - Rzeszów oraz w supermarkecie "Albert" w Jarosławiu. Zebrano 865 zł,
- Rozdano rodzinie Zofii Buryło z Jodłówki 3 kołdry, 3 komplety pościeli z kory oraz słodycze na kwotę 215 zł. Matka niepełnosprawna, rodzina żyje w ubóstwie,
- Sfinansowano dożywianie biednych dzieci w Publicznym Gimnazjum Nr 3 na kwotę 350 zł,
- Sfinansowano dożywianie biednych dzieci w Szkole Podstawowej Nr 11 na kwotę 300 zł.

 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wspomogli najbiedniejsze dzieci ofiarując datki do puszek. Szczególnie gorąco dziękuję sponsorom: Firma Handlowa AGD - Danuta Szczepanik, Sklep "Dworek" - Janina Krzakowska, Hurtownia "Grafit" - Zofia i Zbigniew Dąbrowscy, PSS "Społem" - Prezes Alicja Jużyniec, wiceprezes Kazimierz Makulski, Piekarnia "Bamal" - Marek Malinowski. Słowa wdzięczności kieruję pod adresem wolontariuszy: Weroniki Sochy, Małgorzaty Fleszar, Grzegorza Walczaka, Gracjana Opani, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz supermarketu "Albert".

Alicja Zając Prezes Fundacji "Pomocna Dłoń"

 

Numery archiwalne
Kwiecień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30