Strona główna » Nasze wydawnictwa » czerwiec-lipiec, nr 6-7 (114-115) / 2002 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (114-115) / 2002

Zlot Gwiaździsty Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej

27 kwietnia 2002 r. na terenie Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej mimo deszczowej pogody zgromadziły się delegacje szkół uczestniczących w cennej inicjatywie przypomnienia kart historii państwa polskiego oraz ocenie aktualnego stanu miejsc pamięci narodowej. W imprezie uczestniczyli m.in. Burmistrz Miasta Jan Gilowski, Zastępca Robert Wiśniewski, Starosta Franciszek Strzępek, Ks. Archiprezbiter Franciszek Rząsa, Dyrektor Radia "Ave Maria" Ks. Prałat Marian Rajchel, Harcmistrz RP O. Teodor Bielecki, Dowódca Garnizonu Jarosław ppłk Kazimierz Piotrowicz, Komendant WKU płk Tadeusz Stopa, Kierownik Wojskowego Ośrodka Kultury kpt. Zbigniew Mahunik, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia Józefa Frendo, Prezes Klubu Oficerów Rezerwy przy WOK mjr Zdzisław Niemczycki.

Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu Ks. Archiprezbiter Franciszek Rząsa poprowadził modlitwę przy krzyżu poświęconym przez Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka w Wielki Piątek 2002 r. "To miejsce ma szczególne znaczenie ze względu na przeszłość historyczną. Tutaj był pierwszy gród jarosławski, tu postawiono pierwszy krzyż 900 lat temu. Nawiązuje on do bogatej przeszłości naszych rodaków, którzy okupili wolność swoją ofiarą, cierpieniem i śmiercią" - wyjaśniał Ks. Rząsa. Jeden z inicjatorów imprezy Zdzisław Niemczycki powiedział, że "Zlot przyjął nazwę Gwiaździsty, bo stąd rozchodzą się nici i kierunki do miejsc, w których ziemia kryje szczątki doczesne naszych rodaków pomordowanych w różnych miejscach świata". Minutą ciszy i modlitwą uczczono pamięć ofiar, które przywołują tablice Golgoty Męczeństwa XX wieku. "Dziś oddajemy hołd pomordowanym i umęczonym na tym wzgórzu, a także w Koniaczowie, Rokietnicy, Kaszycach, w Lesie Kidałowickim, w Pełkiniach, Wólce Pełkińskiej, Surochowie czy też w siedzibie gestapo" - podkreślił Starosta Franciszek Strzępek.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Jan Gilowski: "Ci, którzy żyli przed nami, zapisali się złotymi literami w historii naszego miasta, regionu i całej Ojczyzny. Wasze zaangażowanie w przygotowanie dokumentacji historycznej, by ocalić od zapomnienia miejsca walki i kaźni - zasługuje na uznanie. Każdy z was włożył swoją cegiełkę w odbudowywanie świadomości i tożsamości naszego narodu. Słowa uznania kieruję do pomysłodawców i organizatorów imprezy. Chciałoby się powiedzieć: to były czasy, kiedy zuchy i harcerze podejmowali wspaniałe akcje uaktywniając swój młodzieńczy zapał i spontaniczność. Teraz trzeba tylko dodać: to są czasy, gdy znowu młody człowiek odnajduje swego bohatera nie z literatury fantastycznej czy ekranu telewizora, lecz z autentycznego i jakże bogatego dziedzictwa. Życzę, byście w swoich środowiskach stali się liderami, którzy zachęcą innych do pracy i rozbudzą w nich pasję do historii".

Przedstawiciele poszczególnych grup złożyli meldunki z przeprowadzonych akcji. Uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 badali pozostałości po obozach jenieckich w Pełkiniach i Wólce Pełkińskiej, odwiedzili cmentarz żydowski na Kruhelu Pawłosiowskim, przekazując fragment maceby, którą Niemcy kazali wyłożyć pobliską drogę. Grupa z Publicznego Gimnazjum Nr 3 zamieściła wspomnienia p. Bronisławy Ciemierkiewicz dotyczące krematorium w Koniaczowie, której mąż ufundował krzyż w miejscu kaźni. Pamięć 50-ciu bohaterów zastrzelonych przez niemieckiego okupanta w Surochowie uczcili gimnazjaliści ze szkoły im. Matki Marceliny Darowskiej. Historię wzgórza benedyktyńskiego z okresu II wojny światowej oraz wywiady ze świadkami tych wydarzeń przedstawili uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Książąt Czartoryskich. W prace włączyli się również uczniowie szkół średnich: Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących - opisali aresztowanie grupy uczniów 6 maja 1940 r.; Zespołu Szkół w Pawłosiowie - przygotowali opis bitwy powietrznej nad Pawłosiowem 11 września 1939 r.; Zespołu Szkół Ekonomicznych - przedstawili działania wojenne w Kaszycach, Koniaczowie, Wólce Pełkińskiej i Pełkiniach.

Ogółem na apel organizatorów odpowiedziało 13 szkół. Wszystkie prace oceniało jury: Józefa Frendo, Zdzisław Niemczycki, Bogdan Wołoszyn i Jerzy Czechowicz. "Uczniowie przygotowali bogate materiały źródłowe, mapy topograficzne, dotarli do żyjących jeszcze świadków wydarzeń, przeprowadzili wywiady, spisali wspomnienia" - relacjonowała przebieg działań Prezes SMJ Józefa Frendo dziękując młodzieży i nauczycielom za zaangażowanie.

Puchar przechodni ufundowany przez Dowódcę Garnizonu Jarosław ppłka Kazimierza Piotrowicza otrzymali uczniowie z Publicznego Gimnazjum Nr 5, którzy pracowali w kilku zespołach tematycznych. W przygotowanej przez nich dokumentacji znalazł się m.in. opis miejsca straceń w Lesie Kidałowickim, historia Czesławy "Baśki" Puzon, wywiad z p. Bożeną Czajkowską - Dyrektorką Szkoły w Kidałowicach, notatki poprzedniego Dyrektora p. Argasińskiego i jego żony. Wszystkie prace można oglądać w siedzibie SMJ, ul. Rynek 11 w każdą środę i czwartek.

Organizatorami I Zlotu Gwiaździstego byli: Urząd Miasta Jarosławia - Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Klub Oficerów Rezerwy przy WOK Jarosław, Dowództwo Garnizonu Jarosław oraz Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia. Patronat objęli: Burmistrz Miasta Jarosławia i Starosta Jarosławski.

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31