Strona główna » Nasze wydawnictwa » czerwiec-lipiec, nr 6-7 (114-115) / 2002 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (114-115) / 2002

Parada Schumana

Po raz pierwszy w Jarosławiu odbyły się Polskie Spotkania Europejskie. Ich obchody trwały aż trzy dni i zakończyły się barwną Paradą Schumana.

Organizatorami Spotkań był Kazimierz Wilczyński - prezes Stowarzyszenia Obywatele dla Rzeczpospolitej oraz Tomasz Kulesza - przewodniczący Platformy Samorządowej w Jarosławiu. Współorganizatorami był Urząd Miasta Jarosławia, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Jarosławska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Porozumienie Społeczno-Gospodarcze oraz Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia.

W ramach obchodów IX Polskich Spotkań Europejskich odbył się cykl imprez, które przede wszystkim przybliżały ich uczestnikom kwestię członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W czwartek, 9 maja br. i piątek, 10 maja br. w Wielkiej Izbie Rynek 6 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 każdy chętny mógł wysłuchać prelekcji na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Mówiono o postawach Polaków wobec członkostwa w Unii, przedstawiono historię integracji oraz procesy decyzyjne w UE. Prelekcje głosili mgr Agata Jurkowska z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz dr Dariusz Niedźwiedzki i mgr Mirosław Natanek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

"Wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w sposób obiektywny przedstawili szansę i zagrożenia płynące z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej" - powiedział Tomasz Kulesza.

Konferencje to tylko część z imprez, jakie odbyły się w ramach Spotkań. W piątek 10 maja br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Jarosławiu odbył się finał konkursu "Wiedza o Unii Europejskiej". I etap tego konkursu odbył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika 29 kwietnia br. Wzięło w nim wówczas udział 96 uczniów z różnych szkół. Głównymi pomysłodawcami byli uczniowie LO im. M. Kopernika. Do finału zakwalifikowało się 6 najlepszych zawodników. Odpowiadając na pytania jury cała szóstka walczyła o cenną nagrodę, wyjazd do Brukseli. Największą wiedzą na temat Unii Europejskiej wykazała się Małgorzata Motyl z Gimnazjum Nr 2 w Nisku, drugie miejsce zajął Krzysztof Orłowski z ZSO Nr 2 w Jarosławiu, a trzecie miejsce przypadło Magdalenie Koralewicz z Gimnazjum Nr 5 w Jarosławiu.

IX Polskie Spotkania Europejskie Zakończyła Parada Schumana. W sobotę, 11 maja br. pod Ratuszem zgromadzili się organizatorzy, zaproszeni goście oraz uczestnicy Spotkań m.in.: poseł na Sejm RP Elżbieta Łukacijewska, wicekurator województwa podkarpackiego Mirosław Karapyta, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kazimierz Wilczyński, przewodniczący Platformy Samorządowej Tomasz Kulesza, Burmistrz Jarosławia Jan Gilowski, Starosta Jarosławski Francieszek Strzępek. Hymn Unii Europejskiej zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu. Następnie barwny korowód uczestników przeszedł ul. Grodzką, Sikorskiego, Piekarską i Słowackiego na stadion MOSiR, gdzie rozpczął się festyn. Atrakcji było mnóstwo. Wystąpili m.in. uczniowie Państwowego Ogniska Baletowego oraz Państwowej Szkoły Muzycznej w Jarosławiu. Ponadto występowało wiele zespołów wokalnych, tanecznych i solistów m.in.: RSC, Zespół Muzyki Irlandzkiej Kurant oraz Ad Rem i Familia Power. Dla każdego była darmowa grochówka i możliwość zrobienia sobie zdjęcia przy rajdowym samochodzie, oczywiście bezpłatnie. Nie zabrakło konkursów z nagrodami, które zorganizowali główni sponsorzy Parady Schumana Wiesław Krystecki oraz Stanisław Mazurkiewicz, właściciele firmy "Szron". Zabawa na stadionie przewidziana była do godziny 2100, jednak na prośbę uczestników trwała niemal do godziny 2300.


* * *


Dzień 9 maja jest od lat obchodzony jako Święto Europy. Za jednego z Ojców Zjednoczonej Europy uważa się Roberta Schumana. W maju odbywa się więc dużo imprez o tematyce "unijnej". Po raz pierwszy w Jarosławiu - a dziewiąty w Polsce - odbyły się I Jarosławskie Spotkania Europejskie. Jest to jeden ze sposobów przybliżania społeczeństwu tematyki związanej z integracją. Inną forma jest organizowanie różnych imprez w szkołach.

Kolejna, II edycja Międzygimnazjalnego Konkursu dla szkół powiatu jarosławskiego pt. "Polska, a Unia Europejska", odbyła się 24. maja 2002 r. w Publicznym Gimnazjum Nr 5 w Jarosławiu. Impreza składała się z trzech części: konkursu plastycznego, konkursu wiedzy oraz miniseminarium. Celem projektu było popularyzowanie wiedzy o państwach Unii Europejskiej, prezentacja artystycznej wizji wspólnej Europy, dostrzeganie wielu aspektów jednoczenia się Europy, doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz doskonalenie umiejętności przygotowania i praktykowania wystąpień publicznych. Organizatorem imprezy była p. mgr Joanna Wład. W przygotowanie całości włączyli się też p. mgr Krystyna Wawrzeniuk, p. mgr Eugenia Czernichowska i p. mgr Jerzy Węgrzynowski.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonał Dyrektor Szkoły, p. mgr Wojciech Popczyński. Powitał on uczestników, życzył wygranej i zapału w dalszej pracy. W całym konkursie wzięło udział 12 szkół regionu. Zgłosiło się łącznie ok. 70 osób. Dziesięć z nich nadesłało prace plastyczne wykonane różnymi technikami. Jury wyłoniło wśród nich najlepsze. I miejsce otrzymał Kamil Bąk z Rokietnicy za płaskorzeźbę w drewnie, II miejsce Łukasz Jarema z Publicznego Gimnazjum Nr 5 autor grafiki komputerowej, zaś III miejsce Edyta Mich z Gimnazjum Sióstr Niepokalanek, która wykonała plakat. Młodzi artyści otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody.

Kolejną częścią spotkania było seminarium tematyczne. Uczestnicy zaprezentowali przygotowane wcześniej wystąpienia. Przedstawiono 5 prac: "Berlin - vereinigte Stadt verienigten Europas", "The European Union in Great Britain", "Rolnictwo Polski przed stowarzyszeniem z Unią Europejską" i "Autoportret Europejczyków w opinii obywateli Unii Europejskiej" (z Publicznego Gimnazjum Nr 5) oraz "Wymiana młodzieży jako forma kontaktu między młodymi z różnych zakątków świata" (z gimnazjum w Muninie). Uczniom towarzyszyła ogromna trema. Poradzili sobie jednak z wyzwaniem bardzo dobrze. Zjednoczona Europa wymagać będzie od obywateli znajomości jeżyków, dlatego dwa wystąpienia były obcojęzyczne. Przygotowano tłumaczenia dla osób słabiej rozumiejących język. Spotkanie prowadziła przewodnicząca Szkolnego Klubu Europejskiego przy PG 5 Agnieszka Fitta. Więcej danych znaleźć można będzie w niedługim czasie na internetowej stronie szkoły i SKE (www.gim5-jaroslaw.prv.pl).

Tradycyjną częścią konkursu był sprawdzian wiedzy. Pytania typu testowego zostały przygotowane przez p. mgr Renatę Bajdak - Bułę, doradcę metodycznego z geografii. Poziom wiedzy uczestników okazał się wysoki i dosyć wyrównany. Zwycięzcami zostali: Barbara Błażej z Gimnazjum Nr 4 (I miejsce), Grzegorz Arian z Gimnazjum Nr 2 (II miejsce), Katarzyna Kuchta z Gimnazjum Nr 4 i Anna Płoskoń z Gimnazjum nr 5 w Jarosławiu (równorzędne III miejsce). Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 19 czerwca. Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje i zapraszamy za rok.

Joanna Wład
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31