Strona główna » Nasze wydawnictwa » czerwiec-lipiec, nr 6-7 (114-115) / 2002 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (114-115) / 2002

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze od wielu lat propaguje inicjatywę poznawania Ojczyzny. Samo Towarzystwo istnieje od 1950 r. i kultywuje tradycje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Konkurs "Poznajemy Ojcowiznę" ma na celu poznawanie Ziemi Ojczystej - jej historii i dnia dzisiejszego, rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych regionu, dokumentowanie pracy za pomocą różnych metod. Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Miesięcznik Turystyczny "Poznaj Swój Kraj".

Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać opracowanie wybranego zagadnienia zgodnego z tematyką konkursu. Ma ono zawierać elementy własnej, autorskiej oceny obserwowanych zjawisk i zebranego materiału. Podstawą jest samodzielne prowadzenie rzetelnej dokumentacji krajoznawczo - turystycznej. Prace oceniane są w różnych kategoriach - indywidualnie i zespołowo oraz w zależności od poziomu szkoły - szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Z roku na rok rośnie liczba uczestników konkursu. W obecnym roku w samym województwie podkarpackim w eliminacjach wojewódzkich wzięło udział 339 autorów, przedstawiając 118 prac konkursowych. Jest to korzystne zestawienie w porównaniu z całym krajem i tak było od początków konkursu. Spośród zgłoszonych prac komisja zakwalifikowała do etapu centralnego 6 opracowań.

W tym roku nasz region poszczycić się może dużym sukcesem. Na etapie centralnym konkursu zostały nagrodzone 4 prace z Podkarpacia. W tej liczbie są 2 prace z powiatu jarosławskiego.

Do nagrodzonych należą:
- w kategorii szkół podstawowych praca zespołowa "Rokietnica, moja mała Ojczyzna" - I miejsce (autorzy: Monika Wojdyło, Iwona Jarmuż, Justyna Makulska, Alina Czyżowska, Mateusz Jakubas i Jacek Kiper ze Szkoły Podstawowej w Rokietnicy. Opieka: p. Dorota Walicka i Anna Żołyniak),
- w kategorii gimnazjów praca indywidualna "Dwory szlacheckie powiatu jarosławskiego" - I miejsce (Autor: Agnieszka Witkowska z Gimnazjum nr 5 w Jarosławiu. Opieka - p. Joanna Wład oraz Mama). Dwie pozostałe prace pochodzą z Gimnazjum nr 1 w Przeworsku ("Jak za dawnych lat.... Historia przeworskiej kolejki wąskotorowej") oraz I LO w Przemyślu ("Działalność Przemyskiego Towarzystwa Dramatycznego im. A. Fredry w Przemyślu").

IX Finał Konkursu odbył się w dniach 7 - 9 czerwca w Żarach (woj. lubuskie). Jest to miasto o zbliżonej do Jarosławia liczbie ludności (ok. 40 tys.). Równocześnie odbywał się IV Ogólnopolski Zlot Wielokrotnych Laureatów Konkursu im. Łukasza Wojeckiego. Ten tragicznie zmarły uczeń był wielokrotnym laureatem konkursu.

Cała impreza była dobrze przygotowana. Wzięły w niej udział władze samorządowe i szkolne regionu oraz PTTK. Program spotkań był bogaty i dokładnie przygotowany. Stworzono nam możliwość poznania bogatej historii Ziemi Łużyckiej, której stolicą są właśnie Żary. Bardzo prężnie działa tutaj oddział PTTK. Podejmuje on cenne inicjatywy służące ochronie dóbr kultury. Wszyscy zaangażowani krajoznawcy dysponują dużą wiedzą i pasją poznawania nowego. Rozwój turystyki jest jedną z możliwości ożywienia gospodarczego tego regionu. Boryka się on bowiem z dużym bezrobociem, miejscami do 30 %.

W pierwszym dniu finału zorganizowano wycieczkę do największej na świecie fabryki płyt wiórowych Kronopor w Żarach. Jest to olbrzymi, nowoczesny kompleks przemysłowy. Łatwo zauważyć go z daleka po biało dymiących kominach. Następnym punktem imprezy było uroczyste powitanie uczestników. Zaprezentował się zespół Górali Czadeckich - jedyny zespół tego typu na nizinach. Jego członkowie to dzieci i młodzież żarska. Ich przodkowie przybyli tutaj z Bukowiny "za chlebem". Nie opuszcza ich tęsknota za wierchami. W tym samym dniu braliśmy też udział w równolegle odbywających się sejmikach krajoznawczych, wystawach i spotkaniach z młodzieżą szkół w Lubsku, Łęknicy i Żarach. Wieczorem miał miejsce pokaz filmów krajoznawczych.

Drugi dzień również był dokładnie i obszernie zaplanowany. Wzięliśmy udział w wycieczce krajoznawczej po niemieckiej stronie Łużyc. Spłynęliśmy czółnami po Błotach Szprewaldzkich w okolicy Burgu. Jest to wilgotny, trudno dostępny teren w dolinie Sprewy. Łużyczanie długo mogli tutaj zachować swoją odrębność narodową - przetrwali mimo ponawianych prób germanizacji. Jest to największa grupa autochtonicznej ludności w Niemczech oraz równocześnie najstarszy i jedyny lud zachodniosłowiański. Łużyczan jest jeszcze ogółem ok. 60 tys. Posługują się językiem serbołużyckim, zbliżonym do języka polskiego, czeskiego oraz słowackiego. Mieszkają od blisko 1500 lat nad Odrą i Nysą Łużycką. Następnie zwiedziliśmy Muzeum Łużyckie w Chociebużu. Młodzież wzięła udział w zajęciach przybliżających tradycje regionu. Efektem ich pracy były ciekawe pisanki. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze w Gubinie, Lubsku i pałacu w Brodach. Wieczorem uczestniczyliśmy w obchodach Dni Żar - był to wieczór kabaretowy.

W niedzielę odbyło się oficjalne wręczenie nagród uczestnikom finału oraz zakończenie imprezy. Wystąpił zespół wokalny "Wyspa", prezentujący poezję śpiewaną. Finał poprowadzili w miłej i ciepłej atmosferze p. Józef Tarniowy (prezes Oddziału PTTK w Żarach) oraz p. Andrzej Gordon (Przewodniczący Komisji Konkursowej).

Wyjeżdżaliśmy z Żar zauroczeni, będąc pod wrażeniem krajoznawców - entuzjastów z Żar. Towarzyszyła nam wspaniała atmosfera wyniesiona z imprezy. Mamy nadzieję, że otrzymane nagrody to dobry znak dla rozwoju działalności turystyczno - krajoznawczej na Ziemi Jarosławskiej.

Z turystycznym pozdrowieniem Joanna Wład
Numery archiwalne
Grudzień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31