Strona główna » Nasze wydawnictwa » czerwiec, nr 7 (91) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

czerwiec, nr 7 (91) / 2000

Strona 14
Zjazd Familijny Rodziny Ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka
b. Metropolity Przemyskiego

W Jarosławiu w dniach 9 -11.06.2000 r. odbył się z inicjatywy Ks. Abp Ignacego Tokarczuka b. Metropolity Przemyskiego wielki Zjazd rodzinny, który zgromadził ponad 300 osób bliższych i dalszych, ale wywodzących się z korzeni Tokarskich - Tokarczuków.

Taki zjazd familijny mógł wymyśleć oraz zorganizować i dokonać jedynie Człowiek tej miary, co J.E. Ks. Abp Ignacy - wytrawny polityk i niepospolity dyplomata. Człowiek, który od 43 laty, tj. od chwili otrzymania sakry biskupiej stworzył w Polsce, w bardzo trudnym okresie dla Kościoła rzymskoi greko-katolickiego wiele rzeczy i prowadził działalność żmudną, ale owocną. Zainicjował budowę bardzo wielu budowli sakralnych: kościołów, domów dla wysłużonych i wypracowanych księży oraz wielu domów pomocy dla ludzi ubogich i tych, którzy w okresie swego życia znaleźli się w ciężkich warunkach. Dokonując analizy piśmiennictwa o działalności ludzkiej w tejże dziedzinie nie spotkałem równego Jemu.

Działalność duszpasterska JE. Ks. Abp Ignacego - za cały okres Jego pracowitego życia, to m.in. wyświęcenie dwóch biskupów: Edwarda Frankowskiego i Edwarda Białogłowskiego, wydawanie drukiem kilku tomów książek, w których zawarta jest Jego działalność życiowa od chwili urodzenia do okresu zorganizowania obecnego Zjazdu włącznie. Takiego zjazdu familijnego nie było w Jarosławiu w ciągu ostatnich ponad 100 lat. A czy był w ogóle? Oto pytanie.

Ciągła "młodość" i żywotność, inicjatywy Ks. Arcybiskupa mogą być przykładem dla wielu naszych duszpasterzy.
Jako zaproszony na Zjazd wraz z Małżonką przedstawiciel społeczności jarosławskiej a rodak Ziemi Wołyńsko - Podolskiej pozwoliłem sobie na napisanie tego krótkiego "sprawozdania" z wielkich i ważkich momentów, jakie przeżyłem w czasie tego Zjazdu Familijnego. W dniu 10.06. wygłosiłem następującej treści wystąpienie:

"Szanowni Państwo, zebrani na dzisiejszych uroczystościach Zesłania Ducha Świętego, czyli polskich Zielonych Świątkach, w dniu w którym zawarte są uroczystości rodzinne Tokarskich -Tokarczuków. Mam niebywale wielką przyjemność zabrać głos w imieniu społeczności wolnego, handlowego, królewskiego miasta Jarosławia. Z wielką atencją witam naszego Arcypasterza i wszystkich zgromadzonych tu w auli i kościele. Jako Wiceprzewodniczący Rady Miasta mam ten zaszczyt wyrazić w moim wystąpieniu serdeczne podziękowanie Jego Ekscelencji za stały patronaż, jakim obdarza mieszkańców miasta i Ziemi Jarosławskiej. Ks. Arcybiskup Ignacy jest naszym Przyjacielem od wielu lat, ale szczególna wdzięczność należy się Jemu za to, że obrał sobie przed kilku laty w ochronę i pieczę nad niepowtarzalnej wartości zabytkiem, jakim jest Opactwo Sióstr Benedyktynek. Ten obiekt nie tylko sakralny, został doprowadzony z ruiny do stanu jaki widzimy go dzisiaj. Każdy z nas mieszkańców miasta i Ziemi Jarosławskiej widzi, co tutaj się dzieje, jak z dnia na dzień pięknieje ten obiekt. Widzą też ci wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, a więc, że jest to obiekt żywy i właściwie wykorzystany do działalności duszpasterskiej jako Diecezjalny Dom Rekolekcyjny Kurii Biskupiej, założony przez Jego Ekscelencję - naszego Arcypasterza Ignacego.

Jako przedstawiciel społeczności Jarosław, witam jak najbardziej serdecznie wszystkich przybyłych Gości uczestniczących w uroczystościach. Jako rodak Ziemi Wołyńskiej i Podolskiej, dziękuję serdecznie wszystkim tu i teraz przybyłym z bardzo dalekich miejsc. Życzę miłego wspominania niepowtarzalnych chwil, jakie tu na pewno przeżyjemy.

Za wszystko, co tu zostało wykonane i co jest prowadzone w tym obiekcie sakralnym, pozwalam sobie jako obywatel tego wolnego, królewskiego miasta handlowego podziękować wszystkim, a zwłaszcza Jego Ekscelencji, który nie tylko zainicjował to dzieło, ale prowadził w uczciwym tego słowa znaczeniu swój nadzór, podziękować staropolskim ".

Kazania w czasie Mszy św. w intencji zmarłych i pomordowanych ze wspólnot familijnych jak i wygłoszone w czasie Mszy św. o błogosławieństwo Boże dla gości i ich rodzin - wykazały jak wielkim kaznodzieją jest nasz Arcypasterz. Dzięki tymże również zostało nam wiernym, przekazane co mamy czynić, jakie obowiązki na nas ciążą. Obecnych na Zjeździe 317 osób z USA, Kanady, Anglii, Francji, Ukrainy, Białorusi, a najwięcej z Polski - to korzenie rodzin i spełnienie życzenia, aby rodzina była czymś w rodzaju "małej Ojczyzny", mimo, że zamieszkuje w różnych częściach świata.

Co nas chrześcijan czeka w najbliższym czasie?
W obu kazaniach odczuwaliśmy wszyscy szczelnie wypełniające Opactwo SS. Benedyktynek - radość, zadowolenie i co raduje w życiu i czego winniśmy się spodziewać. Kazania ks. Arcybiskupa nacechowane były dobrocią, ojcowską miłością i zrozumieniem działalności człowieka w ciągu jego życia. Kaznodzieja wypowiadał się za koniecznością przebaczania sobie wzajemnie i swoim sąsiadom: Ukraińcom, Białorusinom, Rosjanom i wszystkim dla wspólnego dobra. Kaznodzieja poruszył też problem naszej chrześcijańskiej miłości i wzajemnego przebaczania, którego nam wszystkim ciągle potrzeba. Dni te oraz słowa Kaznodziei były dla mnie, dla mojej rodziny i wszystkich zebranych wytycznymi w działalności chrześcijańskiej, która ma łączyć wszystkie narody świata.

Na zakończenie Zjazdu powiedziałem:
"Pozwalam sobie w krótkim wystąpieniu podziękować Jego Ekscelencji w imieniu społeczności wolnego, królewskiego miasta handlowego Jarosławia, a zwłaszcza mojej Małżonki i moim osobiście za zaproszenie nas na te niecodzienne uroczystości. Czuliśmy się tu jak w naszej gminie wyznaniowej, jak swoi wśród swoich. Wszyscy byli nam bliscy jak w rodzinie. Jego Ekscelencji i wszystkim przybyłym na te uroczystości. My jarosławianie mamy ten wyjątkowy zaszczyt, że J. Ekscelencja wybrał nasze miasto na miejsce swego 43-go Jubileuszu. Cieszy nas wielce, że tutaj zostało ukonstytuowane Stowarzyszenie rodziny z korzeni Tokarczuków".

Pragnę podkreślić wielką troskę jaką wykazali współorganizatorzy tego Zjazdu Familijnego: Ks. Dyrektor dr Franciszek Rząsa i Siostra Bernadeta Lipian.

Reasumując dotychczasową i obecną działalność J.E. ks. Arcybiskupa należy stwierdzić z pełną odpowiedzialnością, że jest to Człowiek wyjątkowy: wielki polityk i dyplomata, który może być wzorem zarówno dla naszego duszpasterstwa, jak i ludzi kierujących nawą naszego państwa.

Stanisław Sobocki
Wiceprzewodniczący Rady Miasta ds. Kultury
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31