Strona główna » Nasze wydawnictwa » czerwiec, nr 7 (91) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

czerwiec, nr 7 (91) / 2000

Strona 5

Św. królowa Jadwiga - patronką gimnazjum

 

8 czerwca 2000 r. Ks. Dziekan Edward Chmura podczas Mszy św. koncelebrowanej w kościele NMP Królowej Polski poświęcił sztandar Publicznego Gimnazjum Nr 1 noszącego imię Św. Królowej Jadwigi. W homilii zacytował słowa Ojca św. Jana Pawła II wypowiedziane podczas kanonizacji: "Święta nasza królowo Jadwigo, ucz nas dzisiaj, na progu III Tysiąclecia tej mądrości i tej miłości, którą uczyniłaś drogą swojej świętości. Zaprowadź nas, Jadwigo, przed wawelski krucyfiks, abyśmy jak Ty poznali, co znaczy miłować czynem i prawdą i co znaczy być prawdziwie wolnym". Zachęcając do refleksji tłumaczył: "Mądrość i miłość drogą do świętości... Nie chodzi tutaj o mądrość, która nam się kojarzy z nauką, z obowiązkami, ale o mądrość, która pochodzi od Boga jako dar Ducha Św. Ona dotyczy umiejętności bycia chrześcijaninem, uczy właściwych wyborów. Królowa Jadwiga, będąc w waszym wieku, drodzy gimnazjaliści, musiała dokonywać ważnych wyborów i rozmodlona, wychowana w duchu głębokiej wiary, katolicyzmu, religijności - właściwych wyborów dokonywała. Uczcie się od niej tak wzniosłych rzeczy. Obowiązuje nas postęp w cnotach chrześcijańskich: mądrości i miłości, które są najpewniejszą drogą do świętości".
W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Senator RP p. Andrzej T. Mazurkiewicz, przedstawiciel Kuratorium Oświaty i Wychowania Województwa Podkarpackiego p. Augustyn Jędruch, Przewodniczący Rady Miasta p. Janusz Szkodny, Burmistrz p. Jan Gilowski, Zastępcy Burmistrza: p. Robert Wiśniewski i Zbigniew Piskorz, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, absolwentki Gimnazjum im. Królowej Jadwigi z lat przedwojennych.
Dyrektorka Gimnazjum p. Władysława Macnar przedstawiła postać Patronki i podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania sztandaru, a szczególnie Dyrektorce Szkoły Podstawowej Nr 1 p. Józefie Kaczorowskiej.
Wręczając akt nadania szkole imienia Św. Królowej Jadwigi Przewodniczący Rady Miasta p. Janusz Szkodny powiedział: "Wszystko, co św. królowa Jadwiga czyniła w krótkim swoim życiu było najczystsze i najpiękniejsze. Zostawiła tyle po sobie, że można byłoby obdzielić wiele lat życia i wiele osób". Wyraził przekonanie, iż Patronka będzie uczyła otwartości na potrzeby ludzi biednych i połączenia rozumu politycznego z nauką społeczną. "Życzę z całego serca, aby idea Patronki św. Królowej Jadwigi nigdy nie przygasła, a jeszcze bardziej rozkwitała i owocowała" - zakończył.
Sztandar zaprojektowany przez p. Agatę Woźniak - Niemkiewicz, Dyrekcji i społeczności uczniowskiej przekazała "wzruszona, ale szczęśliwa" p. Józefa Kaczorowska - Dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 1.

W swoim wystąpieniu Senator RP p. Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz nazwał św. Jadwigę "patronką miłości do Ojczyzny i do ludzi, kobietą która potrafiła wznieść się ponad przeciętność".
Burmistrz p. Jan Gilowski podziękował osobom, które przyczyniły się do powstania sztandaru. Życzył gronu pedagogicznemu i uczniom wierności ideałom, jakie realizowała niezwykła królowa.

Podczas uroczystości po raz pierwszy wykonano hymn szkoły do słów Juliana Ursyna Niemcewicza z muzyką nauczyciela p. Leszka Ledwożywa.
Wręczono nagrody zwycięzcom międzygimnazjalnego konkursu historycznego, którymi byli: Agata Mokrzycka, Jagoda Żurawska, Sylwia Juszczyszyn, Joanna Kowal i Kuba Bis. Przeprowadzono ponadto konkurs plastyczny w czterech kategoriach. Komisja konkursowa spośród autorów rysunków dotyczących architektury nagrodziła Katarzynę Momot, Katarzynę Tarnowską i Joannę Rzeszut. Najlepsze portrety królowej Jadwigi wykonali: Anna Domszy, Agnieszka Cholewińska i Mateusz Zgórski. Nagrody za królewski inicjał otrzymali: Daniel Szczerbiński, Grzegorz Zawora i Arek Kazimierczuk. Kolejną kategorię stanowiła moda XIV w., a jej odtwórcy to: Beata Kołodziejczyk, Grzegorz Świt i Agata Mokrzycka. Wyróżnio też prace plastyczne: Bartka Porczaka, Pauliny Wysockiej, Piotra Steczkiewicza, Marii Sus, Macieja Sobienia, Moniki Kąkol i Mateusza Koprowicza.
Na zakończenie uroczystości uczniowie Gimnazjum Publicznego Nr 1 przedstawili inscenizację opracowaną na podstawie dzieła Bpa Władysława Bandurskiego "Jadwiga - święta królowa na polskim tronie". Słowa uznania należą się reżyserkom: p. Marcie Zadorożnej i p. Barbarze Sudzińskiej oraz autorce scenografii - p. Elżbiecie Śliwińskiej. Zaproszeni goście z ogromnym wzruszeniem obserwowali siedem najważniejszych scen z życia św. Jadwigi - królowej.

Na zdjęciu scena koronacji królowej Jadwigi

Tekst i foto: Zofia Krzanowska

 

Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31