Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007

Uchwała Nr 206/XXI/ 07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 19 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 120, poz. 818

uchwala się co następuje:

 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Miasta Jarosławia w wysokości 10,00 zł z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Dzienna stawka opłaty targowej na targowisku przy ul. Elektrownianej – rampa PKP wynosi przy sprzedaży
  stołów i lad, za każdy m² zajętego placu 2 , 5 0 z ł / m2
  przenośnych pawilonów (zadaszeń) za każdy m² zajętego placu
  1 , 8 0 z ł / m2
  z samochodu osobowego, przyczepy
  16,00 zł
  z samochodu dostawczego
  25,00 zł
  z samochodu ciężarowego
  30,00 zł
  z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza
  6,00 zł

  Dzienna stawka opłaty targowej na targowisku : ul. Kasztelańska, tzw. Mały Rynek, Rynek 5a, ul. Trybunalska, ul. Piekarska oraz teren pomiędzy budynkiem „Gwiazdy” a budynkiem Ogniska Baletowego wynosi przy sprzedaży z:
  straganu, stołów stacjonarnych i lad, za każdy m² zajętego placu
  0,60 zł/m2
  z samochodu osobowego, przyczepy
  8 zł
  z samochodu dostawczego, ciężarowego
  10,00 zł
  z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza
  2,00 zł

   

§ 5.

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 631,94 zł.

Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 • Klara Muu - 2D
  2,3,5,7,8 Lipca
  godzina: 13.30
 • Czworo dzieci i coś
  3,5,7,8,9 Lipca
  godzina: 16.00