Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007

Uchwała Nr 213/XXI/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 )

Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę.

 

Lp.Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczegól-nienie
Cena/stawkaJednostka miary
Netto
Stawka VAT
123
4
5
6
1
Gospodarstwa domowe i odbiorcy poza przemysłowi
Cena za 1m3 dostarczanej wody
3,14
Do cen i stawek netto wymienionych kol.4 dolicza się VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży (aktualna stawka VAT na dzień złożenia wniosku wynosi 7%
zł/m3
2
Odbiorcy przemysłowi
Cena za 1m3 dostarczonej wody
3,15 zł/m3
3
Opłata abonamentowa
(wodomierze główne, wodomierze w lokalach, wodomierze do określania ilości bezpowrotnie zużytej wody w procesach technologicznych)
stawka opłaty
2,22 zł/odbiorcę/ miesiąc
4
Opłata abonamentowa
(wodomierz dodatkowy do określania ilości wody zużytej do podlewania ogrodów i terenów zielonych w okresie 15 kwiecień-15 wrzesień)
stawka opłaty
2,22 zł/odbiorcę/ miesiąc
5
Opłata abonamentowa
(przy rozliczeniu na podstawie przeciętnych norm zużycia wody)
stawka opłaty
2,22 zł/odbiorcę/ miesiąc

 

Wielkość cen i stawek za odprowadzane ścieki.

Lp.Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczegól-nienie
Cena/stawkaJednostka miary
Netto
Stawka VAT
123
4
5
6
1
Gospodarstwa domowe i odbiorcy poza przemysłowi
Cena za 1m3  o d p r o w a d z o n y c h ścieków
3,33 Do cen i stawek netto wymienionych kol.4 dolicza się VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży (aktualna stawka VAT na dzień złożenia wniosku wynosi 7%
zł/m3
2
Odbiorcy przemysłowi
Cena za 1m3  o d p r o w a d z o n y c h ścieków 3,33 zł/m3
4
Opłata abonamentowa
(dla odbiorcy posiadającego urządzenie pomiarowe)
stawka opłaty
2,22 zł/odbiorcę/ miesiąc
5
Opłata abonamentowa
(dla odbiorcy podłączonego do sieci kanalizacyjnej, a korzystającego z innych źródeł wody niż sieć wodociągowa PWiK)
stawka opłaty
2,22 zł/odbiorcę/ miesiąc

 

Stawka opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych (koszty przeprowadzenia prób echnicznych przyłączy).

 

Lp.Rodzaj stawki
Stawka opłaty netto
1.
Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych
64,00 zł/przyłącz
2.
Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych
51,00 zł/przyłącz

 

 

Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Wiking i magiczny miecz 2D
    10,12,14,15 17,19,21,22,23 Lipca
    godzina: 16.00
  • Salma w krainie dusz - 2D
    16,17,19,21,22 Lipca
    godzina: 13.30