Strona główna » Nasze wydawnictwa » luty-marzec, nr 3-4 (110-111) / 2002 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

luty-marzec, nr 3-4 (110-111) / 2002

Praca Urzędu Miasta Jarosławia w 2001 r. Wydział Ogólno - Organizacyjny

W marcu 2001 r. dokonano zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia attyki na budynku Ratusza oraz na adaptację pomieszczeń Ratusza zajmowanych na Stację TRAFO. W maju 2001 r. ogłoszono przetarg na wykonanie prac budowlano-konserwatorskich związanych z zabezpieczeniem attyki Ratusza, a w sierpniu zakończono prace zabezpieczające. Wykonano pełną dokumentację oraz uzyskano pozwolenie na budowę związane z adaptacją pomieszczeń stacji TRAFO. Przetarg na wykonanie prac zostanie ogłoszony na przestrzeni br.

W minionym roku wydano 809 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla podmiotów, które rozpoczynały działalność gospodarczą (w tym handel - 434, usługi - 319, działalność budowlana - 20, działalność wytwórcza - 36). Ponadto w 328 przypadkach wydano zgodę na rozszerzenie prowadzonej działalności. W 2001 r. wydano 755 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

W zakresie zezwoleń na przewóz osób dokonano 9 zmian zezwoleń i wydano 2 nowe zezwolenia. Obecnie na terenie miasta Jarosławia tego typu działalność wykonuje 66 osób.

Na prowadzenie handlu obwoźnego wydano 153 zezwolenia (odpust - 31 zezwoleń, znicze - 111, karpie - 11). Wydano 133 zezwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholu (piwo - 85, wino - 24, wódka - 24) i 44 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w gastronomii (piwo - 25, wino - 15, wódka - 4). W 5 przypadkach odmówiono wydania decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych, z powodu braku limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Z kolei 3 decyzje dotyczyły cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z podaniem nieprawdziwych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, 12 decyzji wygaśnięcia zezwoleń z powodu nie dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2001 r. i 3 decyzje z powodu nie dotrzymania terminu w/w opłaty.

Numery archiwalne
Styczeń 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12