Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń, nr 1 (109) / 2002 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń, nr 1 (109) / 2002

Strona 14
Obchody Święta Szkoły w jarosławskiej "Czwórce"


"Szczęśliwe wspomnienia o szkole są dla wszystkich oazą dzieciństwa. (...) Dziś po wielu latach powracam tu jako rodzic i odczuwam te same dyrektorskie i nauczycielskie serca pełne poświęcenia i trudu, troski o dobre imię SP nr 4, a przede wszystkim o nasze dzieci, wśród których rodzą się kolejne szczęśliwe wspomnienia o szkole pełnej wiedzy, mądrości, kultury, zabawy, ciepła i zieleni"... Tymi słowami zwróciła się Bożena Olesiuk w imieniu rodziców do Gości, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pracowników Szkoły, Rodziców i uczniów zgromadzonych na uroczystych obchodach Święta Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu 20 listopada 2001 r. Wkomponowały się one harmonijnie w hasło tychże obchodów: "Wróćmy do tego, co jest wieczne, dobre, wiecznie piękne", którego autor Stefan Żeromski patronuje "Czwórce". O tym, jak dobry jego duch unosi się nad szkołą świadczy fakt, że nawet szary listopadowy ranek nie odebrał temu świętu nic z radości, ciepła i blasku. 
Ten szczególny dzień w życiu szkolnej społeczności rozpoczął się uroczystą Mszą św. w Bazylice MB Bolesnej w Jarosławiu. Mszy św. przewodniczył o. Przeor Dariusz Kantypowicz OP.
Przechodzący jarosławianie podziwiali wracającą z kościoła młodzież, którą poprzedzał poczet sztandarowy.
Kolejnym punktem obchodów Święta Szkoły była uroczysta akademia, przygotowana przez nauczycieli i uczniów. Przybyłych na nią gości: Wiceburmistrza mgr Roberta Wiśniewskiego, Kierownika Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty mgr Elżbietę Ćwierz - Superson, Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu mgr Bogdana Wołoszyna - powitała pełnymi estymy słowami dyrektor szkoły mgr Filomena Górecka Bedla. Podziękowała przedstawicielom władz miasta za wspieranie różnorodnych działań mających na celu podniesienie stanu technicznego szkoły, a zwłaszcza za wymianę stolarki okiennej, modernizację sieci wodno - kanalizacyjnej łącznie z remontem łazienek i sanitariatów. Równie ciepłe słowa skierowała do nauczycieli i rodziców, którym wyraziła uznanie za stałą troskę o estetyczny wygląd sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych. 
Wiceburmistrz Robert Wiśniewski w swoim wystąpieniu zapewnił, iż sprawy Szkoły nr 4 są mu znane i bliskie, a dziś cieszy się, że wspólnie z całą społecznością uczestniczy w obchodach Święta Szkoły i Jej Patrona. Z kolei Kurator Elżbieta Ćwierz-Superson podkreśliła, że sprawy jarosławskiej oświaty mają i w jej sercu szczególne miejsce. Wystąpienie przedstawiciela rodziców Bożeny Olesiuk zakończyło oficjalną część uroczystości. Później już tylko była muzyka, poezja, wzruszenie i trema młodych wykonawców. Dla nich, nawet tak hermetyczna, zdawałoby się twórczość Żeromskiego okazała się jednak żywa i zrozumiała. W pełni docenili to zebrani burzliwymi oklaskami. Z pewnością zostanie w nich na długo wspomnienie tej niezwykłej, poruszającej różne pokłady ducha uroczystości, bo jak powiedział A. de Musset - "Szczęśliwe wspomnienie jest może na ziemi prawdziwsze od samego szczęścia".
Takie też szczęśliwe i radosne wspomnienia mieć będą uczniowie "Czwórki". Oni to bowiem wraz ze swoimi nauczycielami już od kilku tygodni w wielu konkursach (plastycznych, literackich, informatycznych) i turniejach wiedzy, indywidualnie i zespołowo udowadniali iż Święto ich szkoły, to naprawdę ich uroczystość autentycznie przez nich przeżywana, z którą się identyfikują, jak z najbliższym ich sercu miejscem.
Podkreśliła to Dyrektor F. Górecka - Bedla wręczając laureatom tychże konkursów pamiątkowe dyplomy i wyróżnienia. Zmagania były różnorakie, czego dowodem jest wierszyk Marka z klasy I c:

"Piękna jest dziś szkoła nasza.
Pan Żeromski nas zaprasza,
Byśmy dobrze się uczyli,
Wiedzę niczym wodę pili".

Listopadowe uroczystości w Szkole nr 4 dowiodły, iż tego typu imprezy mają tylko wtedy sens, gdy łączą przebywających tam małych i dużych ludzi niekłamanym poczuciem wspólnoty, wzajemnej akceptacji i wspierania się w dążeniu ku prawdzie, mądrości i wiedzy. Tego najlepszym przykładem jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu.

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 4
im. Stefana Żeromskiego

Numery archiwalne
Styczeń 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12