Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 11 (108) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 11 (108) / 2001

Strona 10
Uchwała Nr 539/XXXVI/2001 Rady Miasta Jarosławia
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie miasta Jarosławia

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm. ) oraz art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.31 z późn, zm.)

Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje


§ 1.

Stawki podatku od środków transportowych na terenie miasta Jarosławia wynoszą:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r.:

a) od 3,5 tony do 4,5 tony włącznie - 580 zł
b) powyżej 4,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600 zł
c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 950 zł
d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 1.000 zł
e) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.200 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994r.:
a) od 3,5 tony do 4,5 tony włącznie - 560 zł
b) powyżej 4,5 tony do 5,5 ton włącznie - 590 zł
c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 880 zł
d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 980 zł
e) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.180 zł

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994r. posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika, napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo (SWW: 1244-98) :

a) od 3,5 tony do 4,5 tony włącznie - 570 zł
b) powyżej 4,5 tony do 5,5 tony włącznie - 590 zł
c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 940 zł
d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 990 zł
e) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.190 zł
4) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r. posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika, napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo (SWW: 1244-98) :

a) od 3,5 tony do 4,5 tony włącznie - 550 zł
b) powyżej 4,5 tony do 5,5 tony włącznie - 580 zł
c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 870 zł
d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 970 zł
e) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.170 zł

5) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994r. :

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 1.100 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.300 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.400 zł

7) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994r. :

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.050 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.250 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.350 zł

8) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994r. posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika, napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo (SWW: 1244-98) :

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.090 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.290 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.390 zł

9) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r. posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika, napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo (SWW: 1244-98)

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 1.040 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.240 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.340 zł

10) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

11) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej do dnia 31 grudnia 1994r. :

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 1.100 zł
b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 1.200 zł

12) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 1994r. :

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 1.080 zł
b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 1.180 zł

13) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton - stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

14) od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994r. - w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 20 miejsc - 1.350 zł
b) od 20 miejsc do 29 miejsc - 1.400 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.770 zł

15) od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994r. - w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 20 miejsc - 1.320 zł
b) od 20 miejsc do 29 miejsc - 1.380 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.750 zł

16) od autobusu, którego jedynym źródłem zasilania jest gaz, energia elektryczna lub biopaliwo (SWW 1244-98) - bez względu na datę produkcji - w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) mniej niż 20 miejsc - 1.250 zł
b) od 20 miejsc do 29 miejsc - 1.300 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.400 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.


§ 3.

Traci moc uchwała Nr 386/XXVII/2000 Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 grudnia 2000r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2001 r.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Klara Muu - 2D
    2,3,5,7,8 Lipca
    godzina: 13.30
  • Czworo dzieci i coś
    3,5,7,8,9 Lipca
    godzina: 16.00