Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 11 (108) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 11 (108) / 2001

Strona 5
Na zdjęciu: Starosta Franciszek Strzępek przyjmuje gratulacje od Burmistrza Jana Gilowskiego i Przewodniczącego Rady Janusza Szkodnego | Fot. Z.K.
Na zdjęciu: Starosta Franciszek Strzępek przyjmuje gratulacje od Burmistrza Jana Gilowskiego i Przewodniczącego Rady Janusza Szkodnego
Fot. Z.K.

Sesja Rady Miasta

Po raz pierwszy sesja Rady Miasta Jarosławia odbyła się na dwóch posiedzeniach: 26 i 30 listopada 2001 r. Na początku władze miasta złożyły gratulacje nowo wybranemu Staroście Powiatu Jarosławskiego Franciszkowi Strzępkowi, który zadeklarował wolę współpracy obu jednostek samorządu.

Podczas dwudniowych obrad podjęto łącznie 25 uchwał. Rada przyznała cztery Złote Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Jarosławia". Wśród uhonorowanych jest Ksiądz Archiprezbiter dr Franciszek Rząsa Dyrektor Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu "za osobiste zaangażowanie woli i serca w odnowę zabytkowego Kościoła św. Mikołaja i św. Stanisława oraz bezgraniczne oddanie się i pomoc dzieciom z rodzin potrzebujących. Ks. Dr Franciszek Rząsa niezwykle skromny, wyrozumiały wrażliwy na nędzę duchową i materialną, swoją posługę kapłańską ofiaruje na chwałę Bożą"; Ks. Prałat Aleksander Kustra Proboszcz parafii pw. Bożego Ciała oraz wieloletni Dziekan w Jarosławiu "za świadectwo wierności nauce Kościoła, głęboki patriotyzm i wrażliwość na potrzeby człowieka. Ks. Prałat jako człowiek bezkompromisowy, znawca historii i sztuki słynie z kazań, w których poucza i napomina jak zachować wolność i godność chrześcijanina"; O. dr Albin Sroka miłośnik historii i założyciel Jarosławskiego Stowarzyszenia Charytatywnego im. Ojca Pio "za ogromny wkład pracy w propagowanie historii zakonu franciszkańskiego, a także miasta Jarosławia i regionu poprzez liczne wydawnictwa i publikacje. Troska Ojca Albina zarówno o ducha jak i o ciało człowieka przejawia się w życzliwości i formacji duchowej wiernych oraz w promowaniu zdrowego trybu życia"; oraz p. Halina Stanowska długoletni Kierownik Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu "za osobiste zaangażowanie oraz duży wkład pracy w upowszechnianie i popularyzację czytelnictwa oraz troskę i pomoc dzieciom z rodzin patologicznych. Skromność, pogoda ducha, ciepło i życzliwość gromadziły wokół niej liczne grono młodych czytelników kształtując ich charaktery i umysły".

Ponadto większością głosów, przy 4 wstrzymujących się podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1,5 mln zł w ramach planowanego deficytu budżetowego. Spłata rozłożona jest w latach do 2003 r.

Większością głosów, przy 2 wstrzymujących się podjęto 5 uchwał budżetowych w związku m.in. z otrzymaniem dotacji celowych lub subwencji na opiekę społeczną, dodatki mieszkaniowe, cele oświatowe, sfinansowanie pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich oraz poprawę bezpieczeństwa.

Jednomyślnie uchwalono nowe stawki podatku od środków transportowych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2002 r. Tekst uchwały na str. 10.

Następnie większością głosów, przy 3 wstrzymujących się podniesiono o 6,2% zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. stawki podatku od nieruchomości na 2002 r. Szczegóły na str. 6.

Z kolei większością głosów, przy 2 wstrzymujących się podniesiono o 3 zł do 35 zł stawkę podatku od posiadania psów. Uchwała na str. 11.

Podniesiono także (większością głosów, przy 2 przeciwnych i 1 wstrzymującym się) o 5 zł, a więc na 75 zł miesięczną opłatę za świadczenia w miejskich przedszkolach. Nowa opłata obowiązywać będzie od 1 marca 2002 r. Jednomyślnie określono tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych.

Z kolei większością głosów, przy 6 wstrzymujących się ustalono opłaty za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych i ciekłych odpadów komunalnych. Od 1 stycznia 2002 r. opłata za wywóz odpadów stałych będzie wynosić 24,48 zł za 1 m3, za wywóz i unieszkodliwianie odpadów płynnych - 16,45 zł za 1 m3, natomiast za składowanie odpadów stałych - 15,28 zł za 1m3. Do tych opłat doliczony będzie podatek VAT wg obowiązującej stawki. Jest to wzrost o ok. 10% w stosunku do opłat roku 2001.

Jednomyślnie podjęto uchwałę o utworzeniu środka specjalnego związanego z funkcjonowaniem dróg publicznych. Podjęto też 5 uchwał z zakresu gospodarowania mieniem dotyczących zbycia gruntów, uchylenia uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości oraz nieodpłatnego przejęcia gruntów od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Rzeszowie w celu poszerzenia składowiska odpadów komunalnych. cd. str. 6
Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Bayala i ostatni smok - 2D
    9,10,12,14,15 Lipca
    godzina: 13.30
  • Wiking i magiczny miecz 2D
    10,12,14,15 17,19,21,22,23 Lipca
    godzina: 16.00